• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

AV-012 - Blussen met kleine blusmiddelen

Behaal nu uw AV-012 diploma blussen met kleine blusmiddelen!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE AV-012 BLUSSEN MET KLEINE BLUSMIDDELEN OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel AV-012 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard brandbestrijding eenvoudige blusmiddelen praktijk of theorie.  

Het doel van deze training is de vaardigheden en kennis verwerven betreffende brandveiligheid

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • De deelnemer heeft een aantoonbare adequate specifieke opleiding ‘blussen met kleine blusmiddelen’ gevolgd van minimaal ½ dag. Het examen kan hier deel van uitmaken.
 • De deelnemer moet minstens 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Elke werknemer die bij een beginnende brand in een risicovolle omgeving passend dient te reageren.

DOEL

Het doel van de training is het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om gepast te kunnen reageren op een beginnende brand.

TOETSTERMEN THEORIE

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie: rechten en plichten
 • Veiligheidssignalisatie in verband met brand, explosie en evacuatie
 • Elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden
 • Basisprincipes van brand en explosie
 • Verschillende soorten branden
 • Kleine blusmiddelen: toepassingsgebied, gebruik en wijze van inzet
 • Noodprocedures voor brand en evacuatie

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Interventie met kleine blusmiddelen uitvoeren bij een beginnende brand 
 • LMRA
 • Interne noodprocedures volgen

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma AV-012 Blussen met kleine blusmiddelen
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 10 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Overeenkomstig artikel I.2-21, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in deze titel. (Codex boek III, titel 3)
 • De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar taken volledig en efficiënt te vervullen (Codex boek III, titel 3). De werkgever bepaalt inzonderheid: de specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden, rekening houdend met de voorschriften opgenomen in bijlage 1:
  • De opleiding betreffende de interventie bij brand omvat theoretische en praktische elementen, onder andere praktische oefeningen in het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand volgens interventiescenario’s
  • De opleiding betreffende de evacuatie van de aanwezigen omvat theoretische elementen en praktische oefeningen betreffende de evacuatie
  • Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd

Brandweer Cursus Praktijk
Brandbestrijdingsdienst Cursus
Brand Blusapparaat Min

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.