• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

AV-004 - Aanslaan en verplaatsen van niet-kritieke lasten: rigging

Behaal nu uw AV-004 diploma aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE AV-004 RIGGING OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma AV-004 aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS en AV-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel AV-004 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard training aanslaan en verplaatsen van kritieke lasten of aanslaan en verplaatsen van niet-kritieke lasten

Het doel van deze training is doeltreffend en veilig hijsen van standaard lasten.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Ervaring of niet? Elke hijser van standaard lasten is in deze opleiding welkom!
 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Iedere medewerker die, bij het uitoefenen van zijn dagelijks werk, lasten moet aanslaan en hijsen.

Deze opleiding voldoet niet voor werken met gespecialiseerd materiaal. Volg hiervoor de training IS-006 - Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten.

DOEL

Veilig en efficiënt leren aanslaan en uitwijzen van lasten.

 • Op een juiste, verantwoorde en veilige wijze lasten aan te slaan en te verplaatsen
 • Communiceren met de bedienaar van het hijswerktuig

TOETSTERMEN THEORIE

De kandidaat kan:

 • Aanduiden welke lasten beschouwd worden als niet-kritieke lasten
 • De risico’s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten opnoemen
 • De van toepassing zijnde wetgevingen en normen aanduiden
 • De aspecten van de keuringen volgens de reglementering en volgens VCA opnoemen en verklaren
 • De basiskarakteristieken van de last bepalen
 • De krachten die in het aanslagmateriaal optreden berekenen
 • De basisbegrippen met betrekking tot de belasting uitleggen
 • Basisbegrippen met betrekking tot de hijstoebehoren verklaren en belasting in hijstoebehoren kunnen berekenen
 • De wettelijk voorziene hand- en armseinen aanduiden
 • Het gebruik van de verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren, onderdelen en samenstellingen, hun toepassingsbereik en voor- en nadelen uitleggen
 • Het onderhoud, de controle en opslag van de verschillende soorten aanslagmateriaal uitleggen
 • De gegevens die op de verschillende soorten aanslagmateriaal moeten voorkomen correct interpreteren
 • Bepalen hoe een niet-kritieke last veilig aangeslagen kan worden, met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren, in functie van de aard van de last
 • De verschillende aandachtspunten van de risicoanalyse bij eenvoudige hijswerkzaamheden met niet-kritieke lasten opnoemen

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Een eenvoudige constructie met een gemakkelijk te bepalen zwaartepunt aanslaan en verplaatsen
 • Een apparaat met oogbouten correct aanslaan, verplaatsen en op fundering plaatsen
 • Een last begeleiden langsheen een parcours

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma AV-004: aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

 

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen (Codex boek IV, titel 3)
 • Als veiligheidsfunctie wordt gezien elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook bestuurd worden  (Codex boek I, titel 4)
 • Doel van de veiligheids- en gezondheidssignalering is, op een snelle en gemakkelijk te begrijpen wijze de aandacht te vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. (Codex boek III, titel 6, bijlagen 1-9) 

Hijsen Aanslaan Uitwijzen Niet-kritieke Lasten Cursus
Hijsen Aanslaan Uitwijzen Niet-kritieke Lasten Opleiding
Hijsen Aanslaan Uitwijzen niet-kritieke Lasten Attest

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.