• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-082 - Werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming

Behaal nu uw IS-082 werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming diploma!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE IS-082 WERKEN MET ONAFHANKELIJKE NIET-AUTONOME ADEMHALINGSBESCHERMING OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-082 werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel IS-082 diploma!

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Personen die in het bezit zijn van een brevet voor beroepsduikers (bvb. onderwaterlassers) dat werd uitgereikt door een duikschool die lid is van de ‘International Diving Schools Association’ (IDSA) of van de ‘International Marine Contractors Association’ (IMCA) zijn vrijgesteld voor de risicovolle taak IS-082, voor zover aantoonbaar wordt gemaakt dat de laatst ingelogde duik minder dan 5 jaar geleden is (zie duiklogboek) en voor zover zij voldoen aan bovenvermelde toelatingsvoorwaarden.

DOELGROEP

Medewerkers die met niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming moeten werken op een bedrijfsterrein, in installaties, werkplaatsen enz. waarbij de zuurstofconcentratie in de omgevingslucht mogelijk te laag is, en/of waarbij te hoge concentraties van gezondheidsgevaarlijke stoffen aanwezig zijn.

Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum. Medewerkers, die met onafhankelijke ademhalingsbescherming kunnen werken, worden verondersteld ook met afhankelijke ademhalingsbescherming te kunnen werken.

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming te werken, dit houdt o.a. in:

 • Controle van de middelen voor ademhalingsbescherming;
 • De apparatuur op de juiste manier en met de nodige controles op- en afzetten;
 • Werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Correct reageren op noodsituaties

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-082: werken met onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming
 • In dit examen zijn ook de toetstermen en aandachtspunten van AV-004 - Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten geïntegreerd
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

TOETSTERMEN THEORIE

 • Werking van de ademhaling 
 • De kandidaat kan de onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen situeren en toelichten  (toepassingsgebied, werking en beperkingen)
 • Basiswetgeving interpreteren 
 • Risico’s herkennen en benoemen
 • Factoren die de beschermingsgraad beïnvloeden noemen
 • LMRA uitvoeren
 • Bouw, de werking en de beperkingen van de diverse onderdelen van de onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen uitleggen
 • Aandachtspunten uitleggen bij het gebruik van een slangaansluiting (flessenbatterij, ademluchtnet)
 • Voor- en nadelen benoemen van een ademluchttoestel en van ademlucht via een vaste ademluchtlijn
 • De kandidaat kan uitleggen hoe adembeschermingsmiddelen moeten onderhouden, gecontroleerd, gereed gemaakt en gebruikt worden

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Het ademhalingsapparaat gereed maken voor gebruik.
 • Een onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel aansluiten op een ademluchtleiding.
 • Eenvoudige werkzaamheden uitvoeren met ademhalingsapparatuur.
 • Reageren op noodsituaties, zoals:
  • Brand- of gasalarm
  • Collega in paniek
  • Probleem met eigen toestel 
 • Aanduiden van verschillende soorten en het toepassingsgebied van de verschillende afhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen, het correcte type kiezen en correct opzetten. 

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

Ademhalingstoestellen:
a) werknemers die het risico lopen op een vergiftiging of een aandoening van de ademha-lingsorganen door de inhalatie van stof, gassen, dampen, rook of nevel;
b) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld wor-den:
− tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden door pre-ventiemaatregelen zoals voorzien in de artikelen VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 en VI.2-8;
− tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of de collectieve preventie-maatregelen;" (Codex boek IX, titel 2)

 

IS 0812
Logo VCA
IS 0814

 

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.