• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-012 - Werken met rolbrug - cabinebediening

Behaal nu uw IS-012 rolbrug diploma!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE IS-012 ROLBRUG MET CABINEBEDIENING OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-012 rolbrug met cabinebediening bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel IS-012 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard rolbrug training of rolbrug certificering

Het doel van deze training is doeltreffend en veilig een rolbrug vanuit de cabine te bedienen!

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Ervaring of niet? Elke rolbrug bediener is in deze opleiding welkom!
 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Rolbrugbedieners die werken met een rolbrug met cabine.

DOEL

Op een juiste, verantwoorde en veilige wijze te werken met een rolbrug met cabine.

 • Bekleden van een veiligheidsfunctie
 • Efficiënt het toestel bedienen
 • Preventief defecten en storingen kunnen melden
 • Ongevallen en letsels voorkomen
 • Schade aan producten voorkomen en schade door transport verminderen
 • Veilig en dynamisch werken

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-012: werken met rolbrug met cabinebediening
 • In dit examen zijn ook de toetstermen en aandachtspunten van AV-004 - Aanslaan en uitwijzen van niet-kritieke lasten geïntegreerd
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

TOETSTERMEN THEORIE

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie
 • Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • De basiswetgeving kennen voor een rolbrugbestuurder
 • Keuringsvereisten van hijswerktuigen en aanslagmateriaal kennen
 • Risico's eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren
 • Kennen van de veiligheidsvoorschriften
 • Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw en functies van de rolbrug kennen
 • Weten dat er verschillende types rolbruggen bestaan, met hun toepassingsgebied
 • Aandachtspunten kennen bij veilige lastbehandeling 
 • Kennen van aanslagmateriaal en hijstoebehoren
 • Weten hoe deze materialen correct te stockeren
 • Weten dat er verwisselbaar aanslagmateriaal bestaat
 • Weten dat er verschillende aanslagmethodes bestaan en weten wanneer je welke moet toepassen
 • De elementen kennen waaruit de visuele controle bestaat
 • Weten wat een goede hijs is: bepalen van het gewicht, zwaartepunt, hoek van aanslaan en figuur van aanslaan
 • Het gebruik van beschermingsmiddelen kennen
 • Weten wat de gangbare hijstekens zijn en hoe men moet communiceren via radiocommunicatie
 • Weten hoe zichzelf te evacueren bij ongewenste rolbrugpanne
 • Weten welke PBM's moeten gedragen worden

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Veiligheidsregels kunnen toepassen en nauwkeurig kunnen werken
 • Veilig kunnen betreden van de toegangsladder/zone en de cabine
 • Kunnen bedienen van hoofdschakelaar, bedieningsmiddelen en signalisatiemiddelen
 • De dagelijkse controle van de rolbrug kunnen uitvoeren en rapporteren
 • De werkhoogte kunnen respecteren
 • Op de juiste wijze lasten kunnen aanslaan
 • De slingerbeweging kunnen dempen en vermijden
 • Gebarentekens/radiocommunicatie kunnen toepassen, veilige samenwerking met rigger
 • Een foutloos parcours (verticale, horizontale en gecombineerde bewegingen) kunnen maken
 • Kunnen manoeuvreren met diverse lasten
 • Kunnen omdraaien van lasten
 • Negatieve belasting kunnen vermijden (dwarsbelasting, schranking)
 • Afstanden kunnen schatten (verticaal en horizontaal)
 • De kraan op de juiste manier kunnen parkeren
 • Veilig kunnen verlaten van de cabine

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen (Codex boek IV, titel 3)
 • Als veiligheidsfunctie wordt gezien elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook bestuurd worden  (Codex boek I, titel 4)
 • Doel van de veiligheids- en gezondheidssignalering is, op een snelle en gemakkelijk te begrijpen wijze de aandacht te vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. (Codex boek III, titel 6, bijlagen 1-9) 

Bovenloopkraan Certificaat
Rolbrug Certificering
Portaalkraan Cursus

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.