• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

AV-022 - Steigercontroleur

Behaal nu uw AV-022 steigercontroleur diploma!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE AV-022 STEIGERCONTROLEUR OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma AV-022 steigercontroleur bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel AV-022 diploma!

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst

DOELGROEP

Medewerkers, die steigers (vaste steigers, rolsteigers, hangsteigers, …) op een doeltreffende manier op veiligheid kunnen controleren. De steigercontroleur wordt door de gebruiker/werkgever op geregelde tussenpozen ingezet om vast te stellen of een steiger nog veilig kan betreden en gebruikt worden.

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende manier steigers te controleren, onvolkomenheden vast te stellen, een correct rapport van de bevindingen kunnen opstellen en de steiger al of niet veilig te verklaren.

De kandidaat heeft de nodige kennis om te waken over:

 • De toepassing van maatregelen om te voorkomen dat personen of voorwerpen vallen;
 • De toepassing van veiligheidsmaatregelen om risico’s te beheersen bij veranderende weersomstandigheden;
 • De naleving van voorwaarden inzake toelaatbare belasting.

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma AV-022: steigercontroleur
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 10 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

TOETSTERMEN THEORIE

 • De gevaren en risico's van het werken op een steiger kennen
 • Verschillende types steigers noemen en omschrijven
 • Verschillende sterkteklassen kennen
 • Wetgeving en normen 
 • Bevoegdheden van alle betrokkenen 
 • Steigeronderdelen, kenmerken, eisen, afmetingen en afkeurcriteria kennen
 • soorten veranderkingen
 • Principes van de diagnoalen
 • Soorten liggers en hun eigenschappen
 • Stabiliteit werkvloer bepalen
 • Belastingen op de werkvloer omschrijven
 • Eisen van steigertoegang, doorgang en afbanekingen
 • Aarding
 • Observatie, keuring en gebruik van checklists voor verschillende types steigers

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Een staande steiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de belastingen
 • Een rolsteiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de belastingen
 • Een hangsteiger observeren op veilige/onveilige toestanden in functie van de omstandigheden en de belastingen
 • Checklists voor keuring bij ingebruikname en voor regelmatige keuringen kunnen gebruiken.

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • “De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

  • de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen
  • de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger
  • de voorwaarden inzake toelaatbare belasting” . (Codex boek IV, titel 5)

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.