• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-006 - Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten

Behaal nu uw IS-006 diploma aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE IS-006 RIGGING OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-006 aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel IS-006 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard training aanslaan en verplaatsen van kritieke lasten of aanslaan en verplaatsen van niet-kritieke lasten

Het doel van deze training is doeltreffend en veilig hijsen van gecombineerde of moeilijk te hanteren lasten.
Met behulp van kettingblokken voor gecompliceerde constructies of situaties.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Elke hijser van kritieke lasten is in deze opleiding welkom!
 • De ééndaagse is een hernieuwing voor mensen die reeds beschikken over een IS-006 certificaat
 • De tweedaagse is een volwaardige training waar iedereen mag aan deelnemen
 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Medewerkers die op een bedrijfsterrein in installaties, werkplaatsen of magazijnen, bij de uitvoering van hijswerken kritieke lasten moeten aanslaan en verplaatsen en/of deze werken moeten coördineren. 

Worden beschouwd als kritieke last:

 • Lasten waarvan het zwaartepunt niet gekend is, die omvangrijk zijn van vorm of van afmetingen en die geen vast gedefinieerde aanslagpunten hebben
 • Lasten die zeer juist dienen gepositioneerd te worden en daarom exact juist dienen aangeslagen te worden
 • Lasten die overgenomen worden of waarbij er een interactie is tussen kraan en gebouw of tussen kraan en kraan
 • Lasten die met meerdere niet stationaire hijsmiddelen dienen getakeld te worden.

Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende en veilige wijze:

 • Lasten aan te slaan en te verplaatsen
 • Lasten uit te wijzen door te communiceren met de bedienaar van een hijswerktuig

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-006: aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

TOETSTERMEN THEORIE

De kandidaat kan:

 • Aanduiden welke lasten beschouwd worden als kritieke lasten
 • De risico’s bij het aanslaan en verplaatsen van lasten opnoemen
 • De van toepassing zijnde wetgevingen en normen aanduiden
 • De aspecten van de keuringen volgens de reglementering en volgens VCA opnoemen en verklaren
 • De basiskarakteristieken van de last bepalen
 • De krachten, die in het aanslagmateriaal optreden berekenen
 • De basisbegrippen met betrekking tot de belasting uitleggen
 • De basisbegrippen met betrekking tot de hijstoebehoren verklaren en de belasting in de hijstoebehoren berekenen
 • De wettelijk voorziene hand- en armseinen aanduiden
 • Het gebruik van de verschillende soorten aanslagmateriaal en hijstoebehoren, onderdelen en samenstellingen, hun toepassingsbereik en de voor- en nadelen uitleggen
 • Het onderhoud, de controle en de opslag van de verschillende soorten aanslagmateriaal uitleggen
 • De gegevens, die op de verschillende soorten aanslagmateriaal moeten voorkomen correct interpreteren
 • Bepalen hoe een last veilig aangeslagen kan worden, met verschillende aanslagmaterialen en toebehoren, in functie van de aard van de last
 • Verschillende aandachtspunten van de risicoanalyse bij hijswerkzaamheden opnoemen

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Een ingewikkelde constructie met een moeilijk te bepalen zwaartepunt aanslaan en correct positioneren
 • Een zware last met onevenwicht aanslaan
 • Een elektromotor correct aanslaan (geen oogbouten gebruiken), verplaatsen en op fundering plaatsen
 • Een lange last aanslaan, rechtzetten en correct in een andere richting neerleggen
 • Een last begeleiden langsheen een parcours

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen (Codex boek IV, titel 3)
 • Als veiligheidsfunctie wordt gezien elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook bestuurd worden  (Codex boek I, titel 4)
 • Doel van de veiligheids- en gezondheidssignalering is, op een snelle en gemakkelijk te begrijpen wijze de aandacht te vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. (Codex boek III, titel 6, bijlagen 1-9) 

Hijsen Aanslaan Uitwijzen Kritieke Lasten Opleiding
Hijsen Aanslaan Uitwijzen Kritieke Lasten Training
Hijsen Aanslaan Uitwijzen Kritieke Lasten Cursus

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.