• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-003 - Werken met starre verreiker

Behaal nu uw IS-003 starre verreiker diploma!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE IS-003 STARRE VERREIKER OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-003 starre verreiker bent u bij Praxis aan het goede adres!

Er zijn verschillende soorten verreikers, die ook verschillende functies kunnen uitoefenen.

Bij een “starre verreiker” zijn de cabine en telescopische arm vast met de onderbouw verbonden.

Praktisch alle verreikers zijn uitgerust met voorwielsturing, vierwielsturing en krabsturing.

Verreikers kunnen uitgerust zijn zonder, met 2 of met 4 stempels, waardoor de stabiliteit en het hefvermogen beduidend beïnvloed worden en waarbij een aangepast laaddiagram moet gebruikt worden.

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven.

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel IS-003 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard verreiker training of verreiker competentietest

Het doel van deze training is doeltreffend en veilig met de verreiker werken

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Ervaring of niet? Elke verreiker bestuurder is in deze opleiding welkom!
 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Medewerkers die met een starre verreiker moeten werken op een bedrijfsterrein en in installaties. Waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben zoals:

 • Stapelen op afstand en in de hoogte
 • Rijden en stapelen in een beperkte ruimte
 • Onder tijdsdruk
 • In de omgeving van belangrijke installaties
 • Intensief laden en lossen van vrachtwagen
 • In plaatsen met verkeer van personen en/of andere verkeersmiddelen

Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met een verreiker:

 • Zich in een industriële omgeving te verplaatsen
 • Lasten in de hoogte en/of op afstand op te nemen
 • Lasten veilig en doeltreffend te verplaatsen
 • Lasten in de hoogte en/of afstand af te zetten
 • Een vrachtwagen veilig en doeltreffend te laden en te lossen

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-003: werken met starre verreiker
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

TOETSTERMEN THEORIE

De kandidaat kan:

 • Uitleggen wat een verreiker is en kent de verschillende toepassingen (starre en roterende met hijsfunctie en als hoogwerker)
 • De werkzaamheden noemen waarvoor een verreiker kan ingezet worden
 • Aanverwante transportmiddelen herkennen voor horizontaal en verticaal transport
 • Hulpmiddelen noemen voor horizontaal en verticaal transport en het behandelen van speciale lasten
 • Verschillende soorten paletten en opslagmethodes herkennen
 • Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de verreiker uitleggen
 • Basisregelgeving voor het gebruik van een verreiker op de juiste manier interpreteren
 • Veiligheidsregels en de verkeersregels op de juiste manier interpreteren
 • De factoren die de stabiliteit kunnen beïnvloeden noemen
 • Een laaddiagram interpreteren
 • De onderdelen van de startcontrole noemen
 • Een Laatste Minuut Risicoanalyse (LMRA) uitvoeren

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Uitvoeren van de startcontrole (checklist)
 • Vooruit en achteruit uitvoeren van een slalom, met 4 wielbesturing
 • Vooruit en achteruit door een smalle doorgang rijden
 • Opnemen, verplaatsen en afzetten van hoge last
 • Diverse lasten op een afzetplaats in de hoogte
 • Lange last, min. 4 m, verplaatsen van op hoogte en afstand naar een plaats op de grond op afstand, of omgekeerd, in een beperkte ruimte
 • Parkeren van verreiker op voorziene plaats

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen (Codex boek IV, titel 3)
 • Als veiligheidsfunctie wordt gezien elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook bestuurd worden  (Codex boek I, titel 4)

Verreiker Manitou Opleiding
Verreiker Manitou Starre Cursus
Verreiker Manitou Training

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.