• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-013 - Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX)


Behaal nu uw diploma IS-013 Meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX)!


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING BESACC IS-013?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-013 meten en detecteren van gevaarlijke stoffen bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Duur van training en examen ligt vast volgens de Besacc richtlijnen.

Slaag je in het theoretisch en praktisch examen, dan ontvang je het officieel IS-013 diploma!

In deze training leer je op een veilige manier concentraties van gevaarlijke stoffen , explosiegevaar en zuurstof meten, meetresultaten rapporteren en interpreteren.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een basiskennis van gevaarlijke stoffen
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Medewerkers die op een bedrijfsterrein EX-OX-TOX-metingen moeten uitvoeren, interpreteren en rapporteren. Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier concentraties van gevaarlijke stoffen, explosiegevaar en zuurstof te meten, de meetresultaten te rapporteren en te interpreteren.

 • Kennen van de basisbegrippen van gezondheidsgevaarlijke stoffen, brand en explosie
 • Kennen van basisbegrippen als verstikking door zuurstoftekort en de effecten van een te hoge en te lage zuurstofconcentratie;
 • EX-OX-TOX metingen kunnen verrichten;
 • Meetapparatuur en hulpmiddelen correct gebruiken en bedienen;
 • Metingen interpreteren en conclusies trekken;
 • Metingen rapporteren.

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische uitleg met praktijkoefeningen
 • Theorie examen
  • Max 60 minuten
  • Bestaat uit 40 meerkeuzevragen
  • Deelnemer moet 70% behalen om geslaagd te zijn
 • Praktijkexamen
  • Max 45 minuten
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-013: meten en detecteren van gevaarlijke stoffen (EX-OX-TOX)
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 3 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

TOETSTERMEN THEORIE

De kandidaat kan:

 • Basisbegrippen uitleggen 
 • Uitleggen wat besloten ruimten zijn, onder welke voorwaarden deze mogen betreden worden en wat dit betekent voor de metingen
 • Bijzonderheden bij het vrijmaken van een ruimte of apparatuur
 • Relatie tussen tussen vol %, ppm en mg/m3
 • Invloed van zuurstof op de meetapparatuur 
 • Regelgeving in het kader van gevaarlijke stoffen uitleggen
 • LMRA kunnen uitvoeren
 • Meetprocedures uitleggen
 • Meetprincipes uitleggen
 • Meetapparaten calibreren 
 • Belang van het tijdstip, de plaatsen van de metingen en de frequentie noemen
 • Elementen die de meting kunnen beïnvloeden
 • Meetresultaten interpreteren en correct registreren
 • Werken met persoonlijke monitoren uitleggen

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Belangrijke basisbegrippen van een gevaarlijke stof opzoeken en toelichten wat deze basisbegrippen betekenen in verband met het meten. Dit gebeurt met behulp van de chemiekaarten of andere informatiebladen, bv. MSDS kaarten.
 • Aan de hand van de metingen explosie en zuurstof bepalen of een besloten ruimte geschikt is om betreden te worden.
 • Eisen aan het mobiel meetapparaat combinatie EX-OX, dat in goede staat is:
  • Gekeurd en gekalibreerd
  • LEL sensor: katalytisch
  • Zuurstofsensor: elektrochemisch
  • Verlegslang en sonde aanwezig
 • Gasbuisjes: in de gebruiksaanwijzing van de gasmeetbuisjes, in de taal van de bediener, enkele belangrijke gegevens opzoeken
 • Uitvoeren van een meting met gasmeetbuisjes naar de concentratie van een bepaalde gezondheidsgevaarlijke stof, die bekend wordt gemaakt, in een vat
 • Uitvoeren van een meting met PID meter naar de concentratie van een bepaalde gezondheidsgevaarlijke stof, die bekend wordt gemaakt, in een vat
 • Meetrapport opstellen
 • Klik hier voor de gedetailleerde officiële Besacc toetstermen IS-013.

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet 

"De werkgever draagt er zorg voor dat het Comité en de betrokken werknemers worden voorzien van opleiding en informatie over passende voorzorgsmaatregelen om zichzelf en de andere werknemers op de arbeidsplaats te beschermen. Deze voorlichting:

 • Wordt verstrekt op een wijze die past bij de uitslag van de risico-evaluatie: dit kan variëren van mondelinge communicatie tot individueel onderricht en opleiding, ondersteund met schriftelijke informatie, afhankelijk van de aard en de omvang van het risico dat is gebleken bij de in voornoemde bepalingen voorgeschreven evaluatie;
 • Wordt steeds aangepast aan gewijzigde omstandigheden" (Codex boek VI, titel 1)

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.