• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-010 - Werken aan flenzen - flensmonteur

Behaal nu uw IS-010 werken met flenzen - flensmonteur diploma!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE IS-010 WERKEN MET FLENZEN - FLENSMONTEUR OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-010 werken met flenzen - flensmonteur helpen wij u graag verder!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel IS-010 diploma!

Het doel van deze training is doeltreffend en veilig flensverbindingen te openen en lekdicht te sluiten!

 

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Ervaren of niet-ervaren flensmonteurs

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier, met gebruik van de juiste gereedschappen, methodes, procedures en materialen, flensverbindingen te openen en lekdicht te sluiten en veilig en met kennis van zaken pakkingen te vervangen, dit houdt o.a. in:

 • Correct voorbereiden van de werkzaamheden aan flenzen benoemen
 • Kennen van de specifieke wetgeving
 • Toepassen van de veiligheidsmaatregelen tijdens de werkzaamheden
 • De verschillende flenzen, studbolts en pakkingen kennen
 • Onderdelen van installaties herkennen, monteren en demonteren
 • Gereedschappen en arbeidsmiddelen kennen en kunnen gebruiken
 • Juiste wijze van openen en sluiten van diverse flensverbindingen kennen
 • Steken/trekken van een steekpan en brilflens kennen en kunnen toepassen
 • Een flensverbinding met een bepaald aanhaalmoment kunnen verwezenlijken
 • Extra waakzaam zijn voor het risico bij het openen van flenzen
 • Oude pakkingen op de juiste wijze verwijderen en de flensvlakken proper maken en controleren op beschadigingen (binnen toleranties)

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-010 werken met flenzen - flensmonteur
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma
 • Bekijk hier de officiële toetstermen volgens Besacc Risicovolle taken IS-010

TOETSTERMEN THEORIE

 • Voorbereiden van de werkzaamheden 
 • Regels uit de Veiligheids- en Gezondheidsreglementering en uit VCA op de juiste manier interpreteren
 • Veiligheidsregels op de juiste manier interpreteren
 • De verschillende flenzen identificeren en benoemen
 • Studbolts, bouten en moeren combinaties identificeren en de juiste werkwijze ermee benoemen
 • Pakkingen identificeren en de toepassingen en de gebruikswijze ervan benoemen
 • De kandidaat kan de onderdelen van de installaties met pijpleidingen herkennen en het doel ervan benoemen
 • De kandidaat kan appendages herkennen en kent de omvang van de werkzaamheden bij montage en demontage ervan
 • De kandidaat kan het werken bij het vijzelen "Bolt tensioning" en “Torquen” omschrijven
 • De kandidaat kan de handgereedschappen, die bij het openen en sluiten van een flensverbinding gebruikt worden noemen en kent het juiste gebruik ervan
 • De kandidaat kan de meetmiddelen, die bij het openen en sluiten van een flensverbinding gebruikt worden noemen en kent het juiste gebruik ervan
 • De kandidaat kan de juiste manier van openen van een flensverbinding benoemen 
 • De kandidaat kan de juiste manier van plaatsen/trekken van een steekflens/restrictie orifice benoemen
 • De kandidaat kan de juiste manier van het draaien van een brilflens benoemen
 • De kandidaat kan de juiste manier van het sluiten van een flensverbinding benoemen

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • De aangegeven pakkingen aanduiden, minstens 8 op 10.
 • Verschillende flenzen en pakkingen demonteren en monteren. Hierbij worden alle volgende toetstermen en aandachtspunten geëvalueerd
 • Flens en pakking monteren met aangegeven aanhaalmoment. Hierbij worden alle toetstermen en aandachtspunten uit opdracht 2 geëvalueerd en supplementair de volgende toetstermen en aandachtspunten

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

Flensmonteur2
Logo VCA
Flensmonteur3

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.