• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-032 - Werken met roterende verreiker met hijsfunctie

Behaal nu uw diploma IS-032 roterende verreiker met hijsfunctie!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE IS-032 ROTERENDE VERREIKER OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-032 roterende verreiker met hijsfunctie bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel IS-032 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard roterende verreiker training of roterende verreiker competentietest

Het doel van deze training is doeltreffend en veilig met de roterende verreiker werken

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Ervaring of niet? Elke bestuurder van de roterende verreiker is in deze opleiding welkom!
 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Medewerkers die beschikken over een attest IS-032: werken met roterende verreiker met hijsfunctie worden geacht ook te voldoen aan de vereisten om te werken met een roterende of starre verreiker
 • Ze moeten dus niet supplementair beschikken over de diploma's
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Medewerkers die met een roterende verreiker moeten werken en met een aangepast hijsmiddel hangende lasten moeten verplaatsen op een bedrijfsterrein of in installaties. Waarbij de opdrachten een zekere moeilijkheidsgraad hebben zoals:

 • Stapelen of afstand en in de hoogte
 • Rijden en stapelen in een beperkte ruimte
 • Onder tijdsdruk
 • In de omgeving van belangrijke installaties
 • Intensief laden en lossen van vrachtwagens
 • In plaatsen met verkeer van personen en/of andere verkeersmiddelen

Voor medewerkers die in de (petro)chemie werken, moet dit examen afgelegd worden in een erkend centrum.

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met een roterende verreiker met hijsfunctie:

 • Zich in een industriële omgeving te verplaatsen
 • Lasten in de hoogte en/of op afstand op te nemen
 • Lasten veilig en doeltreffend te verplaatsen
 • Lasten in de hoogte en/of afstand af te zetten
 • Een vrachtwagen veilig en doeltreffend te laden en te lossen
 • Lasten aan te slaan, hangend te verplaatsen en correct af te zetten

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-032: werken met roterende verreiker met hijsfunctie
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

TOETSTERMEN THEORIE

De kandidaat kan:

 • Uitleggen wat een verreiker is en kent de verschillende toepassingen
 • De werkzaamheden noemen waarvoor een verreiker kan ingezet worden
 • Aanverwante transportmiddelen herkennen voor horizontaal en verticaal transport
 • Hulpmiddelen noemen voor horizontaal en verticaal transport en het behandelen van speciale lasten
 • Verschillende soorten paletten en opslagmethodes herkennen
 • Belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de verreiker uitleggen
 • De basisregelgeving voor het gebruik van een verreiker met hijsfunctie op de juiste manier interpreteren
 • De veiligheidsregels en de verkeersregels op de juiste manier interpreteren
 • Weet waarop moet gelet worden bij het aanslaan van lasten
 • De factoren die de stabiliteit kunnen beïnvloeden noemen
 • De reglementaire hand- en armseinen interpreteren
 • Een laaddiagram interpreteren
 • De onderdelen van de startcontrole noemen
 • Een Laatste Minuut Risicoanalyse (LMRA) uitvoeren

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Uitvoeren van de startcontrole (checklist)
 • Uitvoeren van een slalom vooruit en achteruit, met 4 wielbesturing
 • Vooruit en achteruit door een smalle doorgang rijden met een hangende last
 • Opnemen op de vorken, verplaatsen en afzetten van hoge last
 • Diverse lasten op de vorken op een hoogte afzetten en opnemen
 • Lange liggende last, min. 4 m, aanslaan, rechtzetten en in een andere aangeduide richting neerleggen
 • Hangende last verplaatsen doorheen een slalom
 • Neutraliseren van het slingeren van een last
 • Parkeren van verreiker op voorziene plaats

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen (Codex boek IV, titel 3)
 • Als veiligheidsfunctie wordt gezien elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook bestuurd worden  (Codex boek I, titel 4)

Verreiker Manitou Roterend Cursus
Verreiker Manitou Roterend Training
Verreiker Manitou Roterend Opleiding

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.