• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

AV-011 - Brandwacht (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012))

Behaal nu uw AV-011 diploma brandwacht


WAT VERWACHT JE VAN DEZE AV-011 BRANDWACHT OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma AV-011 brandwacht (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012)) bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel AV-011 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard brandbestrijding eenvoudige blusmiddelen praktijk of theorie.  

Het doel van deze training is de vaardigheden verwerven om de functie van brandwacht uit te oefenen in een omgeving met verhoogd brand- of explosierisico!

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • De deelnemer heeft een aantoonbare adequate specifieke opleiding " BRANDWACHT" gevolgd van minimaal 1 dag. Het examen kan hier deel van uitmaken.
 • De deelnemer minimaal over de volgende PBM's beschikken; veiligheidsschoenen.
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Elke medewerker die zich bezighoudt met brandbestrijding in een omgeving met verhoogd risico op brand en/of explosie.

DOEL

Het verwerven van de nodige kennis en vaardigheden om de functie van brandwacht uit te oefenen in een omgeving met verhoogd risico op brand en/of explosie.

TOETSTERMEN THEORIE

 • Werkvergunningen interpreteren en naleven
 • Vuurvergunning: de elementaire en relevante milieu- en veiligheidsvoorschriften
 • Elementaire kennis in de voorwaarden voor het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand
 • Soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen
 • Herkennen van werksituaties met een verhoogd brandrisico
 • De te nemen preventiemaatregelen voor, tijdens en na de werken
 • Werking en inzetbereik van de verschillende soorten blusmiddelen
 • Hoe te handelen bij een brand, een brandalarm, een evacuatiealarm
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Elementaire EHBO-maatregelen bij brandwonden

TOETSTERMEN PRAKTIJK

Voor het praktijkgedeelte maken we gebruik van onze mobielemilieuvriendelijke trainingsunit kleine blusmiddelen.

 • Blussen van branden van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen met behulp van poederblussers, CO2-blussers en water
 • Gebruik van een blusdeken en muurhaspel
 • Aansluiten en hanteren van brandslangen
 • Controleren van de voorwaarden van de vergunning
 • Op een efficiënte manier alarm geven

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma AV-011 brandwacht (inclusief: Blussen met kleine blusmiddelen (AV-012))
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 3 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Overeenkomstig artikel I.2-21, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in deze titel. (Codex boek III, titel 3)
 • De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar taken volledig en efficiënt te vervullen (Codex boek III, titel 3). De werkgever bepaalt inzonderheid: de specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden, rekening houdend met de voorschriften opgenomen in bijlage 1:
  • De opleiding betreffende de interventie bij brand omvat theoretische en praktische elementen, onder andere praktische oefeningen in het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand volgens interventiescenario’s
  • De opleiding betreffende de evacuatie van de aanwezigen omvat theoretische elementen en praktische oefeningen betreffende de evacuatie
  • Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd

Brandweer Cursus Praktijk
Brandbestrijdingsdienst Cursus
Brand Blusapparaat Min

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.