• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Brandbestrijding eenvoudige blusmiddelen

In deze cursus blus je zelf een beginnende brand!


WAT KRIJG JE IN DEZE PRAKTIJKOPLEIDING EENVOUDIGE BLUSMIDDELEN?

brand blusapparaat icoon

Om bij een brand gepast te reageren is jouw eerste reactie bepalend voor de goede afloop.

BRAND OP DE WERKVLOER

Een brand kan zich overal voordoen, dus ook op de werkvloer. Om bij een brand gepast te reageren is je eerste reactie bepalend voor de goede afloop. Je hebt immers niet de tijd noch de luxe om te wachten op de interventie van brandweer of de bedrijfsbrandweer.

Het is wel degelijk nodig dat je als aanwezige werknemer weet wat je moet doen in geval van brand op de werkvloer. Volledig de brand blussen behoort misschien niet altijd tot de mogelijkheden, maar het is wel wenselijk dat je zowel kordaat als accuraat kunt handelen om erger te voorkomen. Dit is de reden waarom elke werknemer over een basiskennis brandbestrijding moet beschikken!

CURSUS BRANDBESTRIJDING

De cursus brandbestrijding is allerminst een theoretische cursus. Deze opleiding bestaat grotendeels uit pure praktijk. Geen woorden, maar daden, zo luidt hier het devies! In deze cursus schiet je zelf in actie en leer je de beginselen van het brand blussen!

Als organisatoren van de cursus geven we elke deelnemer de kans om een beginnende brand te blussen. Je leert bijgevolg werken met een brandblusser, een blusdeken en de poederblusser.

ATTEST BRANDVEILIGHEID

Naast de specifieke opleiding voor de brandbestrijdingsdienst, moet de werkgever ook voor elke andere werknemer een cursus brandbestrijding en brandveiligheid voorzien. Daarbij is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan een minimale kennis van de theoretische aspecten van brandveiligheid. Deze cursus bestaat uit ongeveer 30% theorie en 70% praktijk.

Alle praktische vaardigheden worden geoefend onder het toeziend oog van een professionele instructeur. Op die manier loop je tijdens het volgen van de cursus geen enkel risico. Uiteraard krijgt iedereen die deze cursus met goed gevolg doorloopt een officieel brandveiligheidsattest.

Daarom moet elke werknemer over een basiskennis brandbestrijding beschikken!

Geen woorden, maar daden! In deze cursus schiet je zelf in actie!

Elke deelnemer krijgt de kans om een beginnende brand te blussen.

Naast de specifieke opleiding voor de brandbestrijdingsdienst, moet de werkgever ook voor elke andere werknemer in training voorzien!

THEORIE

 • Veiligheid en verantwoordelijkheden
 • Vuurdriehoek (brandstof, zuurstof en ontstekingsbron)
 • Ontstaan en ontwikkeling van een brandhaard
 • Soorten branden en brandklassen

PRAKTIJK

 • Soorten kleine blusmiddelen toegepast op reële vuurhaarden
 • Blussen van een vaste stof met water, poeder of schuimblusser
 • Blussen van een vloeistofbrand met CO2 blustoestellen
 • Omgaan met vuur in een elektrisch verdeelbord
 • Benaderen en doven van een frietketel met een branddeken of vochtige doek

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische introductie (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Onder begeleiding van professionele instructeurs en zonder risico voor de deelnemers!
 • Ook mogelijk als theoretische opleiding kleine blusmiddelen met facultatieve demo
 • Elke deelnemer ontvangt een officieel certificaat

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Overeenkomstig artikel I.2-21, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in deze titel. (Codex boek III, titel 3)
 • De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar taken volledig en efficiënt te vervullen (Codex boek III, titel 3). De werkgever bepaalt inzonderheid: de specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden, rekening houdend met de voorschriften opgenomen in bijlage 1:
  • De opleiding betreffende de interventie bij brand omvat theoretische en praktische elementen, onder andere praktische oefeningen in het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand volgens interventiescenario’s
  • De opleiding betreffende de evacuatie van de aanwezigen omvat theoretische elementen en praktische oefeningen betreffende de evacuatie
  • Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd

Brandbestrijding Evacuatie
Brandpreventie Kleine Blusmiddelen Attest
Brandbestrijding Kleine Blusmiddelen

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.