• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-081 - Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming

Behaal uw certificaat IS-081 werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING IS-081?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-081 werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

DOELGROEP

Deze opleiding is bedoeld voor medewerkers die werken in een omgeving met een lage zuurstofconcentratie en/of met hoge concentraties van gevaarlijke stoffen in de omgevingslucht.

Dit kan voorkomen op bedrijfsterreinen, installaties, werkplaatsen of besloten ruimten.

Onafhankelijke autonome ademhalingsbescherming

 • Ademlucht wordt geleverd in een drukfles gedragen door de medewerker
 • De medewerker kan vrij in de ruimte bewegen
 • Door de beperkte inhoud van de drukfles is de inzetduur beperkt

Onafhankelijke niet-autonome ademhalingsbescherming

 • Ademlucht wordt geleverd via een leiding verbonden met een compressor
 • De medewerker kan minder vrij in de ruimte bewegen
 • Gebruiksduur is veel langer.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid 
 • De deelnemer beheerst voldoende de Nederlandse taal
 • Geen gezichtsbeharing
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst

DOEL

Aanleren om op een doeltreffende en veilige manier met autonome en niet-autonome onafhankelijke ademhalingsbescherming (zowel ademluchttoestellen als toestellen met slangaansluiting) te werken, dit houdt o.a. in:

 • Controle van de middelen voor ademhalingsbescherming
 • Apparatuur op de juiste manier en met nodige controles op- en afzetten
 • Zich bewegen doorheen moeilijk toegankelijke locaties en werkzaamheden uitvoeren met onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Correct reageren op noodsituaties

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Deelnemers brengen hun eigen autonome onafhankelijke adembescherming mee
 • Voor huur adembescherming wordt een meerprijs gerekend
 • Theoretische inleiding met veel praktijkoefeningen
 • Theorie examen
 • Praktijk examen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-081: werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming dat 5 jaar geldig is.

TOETSTERMEN THEORIE

 • Werking, bouw en onderhoud van de onafhankelijke ademhalingsbeschermingsmiddelen 
 • Werking van de ademhaling
 • Risico's herkennen 
 • Invloed van bepaalde factoren op de beschermingsgraad bv. druk, luchtverbruik, ... 
 • LMRA

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Omgaan met de ademhalingsapparatuur
  • Juiste manier op en afzetten inclusief veiligheidscontrole
 • Zich bewegen in moeilijk toegankelijke locaties (mangat) en werkzaamheden uitvoeren met de onafhankelijke ademhalingsbescherming
 • Omgaan met noodsituaties
 • Berekenen van luchtverbruik, terugkeertijd
 • Een onafhankelijk ademhalingsbeschermingsmiddel aansluiten op een ademluchtleiding

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

"Ademhalingstoestellen:
a) werknemers die het risico lopen op een vergiftiging of een aandoening van de ademha-lingsorganen door de inhalatie van stof, gassen, dampen, rook of nevel;
b) werknemers die aan kankerverwekkende en mutagene agentia kunnen blootgesteld worden:
− tijdens de werkzaamheden waarbij de blootstelling niet kan vermeden worden door preventiemaatregelen zoals voorzien in de artikelen VI.2-4, VI.2-5, VI.2-7 en VI.2-8;
− tijdens werkzaamheden, zoals onderhoudswerken, afbraakwerken, vernieuwingswerken, verbouwingswerken waarvoor de blootstelling aan deze agentia kan voorzien worden, niettegenstaande de genomen organisatorische maatregelen of de collectieve preventie-maatregelen;" (Codex boek IX, titel 2) 

 

IS 0812
Logo VCA
IS 0814

 

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.