• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

IS-007 - Veiligheidswacht besloten ruimten

Behaal nu uw IS-007 certificaat voor veiligheidswacht in besloten ruimten!


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING IS-007?

Diploma besacc vca

Voor het diploma IS-007 veiligheidswacht bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Duur van training en examen ligt vast volgens de Besacc richtlijnen

In deze cursus veiligheidswacht leert u wat te doen in geval van nood bij werkzaamheden in een besloten ruimte. Daarbij hoort niet alleen het alarmeren, maar ook het opstarten van de eerstelijnsinterventie

Om deze opleiding te kunnen volgen moet u in het bezit zijn van een niet vervallen diploma IS-081: "Werken met onafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming.

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Minimaal 18 jaar zijn
 • De deelnemer moet in het bezit zijn van een niet vervallen diploma IS-081
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • De deelnemer beheerst het Nederlands voldoende
 • Deelnemers brengen hun eigen autonome onafhankelijke adembescherming mee
 • Voor huur adembescherming wordt een meerprijs gerekend

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding met veel praktijkoefeningen
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Iedere geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma IS-007: veiligheidswacht 
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 3 jaar geldig en wordt online geregistreerd op https://csm-examen.be
 • Het diploma wordt alleen uitgereikt indien de deelnemer reeds in bezit is van een geldig IS-081 diploma.
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

 TOETSTERMEN THEORIE

 • Definitie besloten ruimte
 • Gevaren, risico's en wetgeving van een besloten ruimte
 • Preventiemaatregelen voor en tijdens de betreding
 • Belang van een adequate reddingsmethode
 • Taken en verantwoordelijkheden van een veiligheidswacht
 • Betredingsvergunning
 • Betredings- en communicatie hulpmiddelen
 • Basiskennis ventilatie van een besloten ruimte
 • Registratie van de betreders in de besloten ruimte
 • Meten van concentraties zuurstof, toxische of ontvlambare stoffen, bepalen wanneer ze buiten het toelaatbare gebied zijn en hoe hierop te reageren

 TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • Betredingshulpmiddelen gebruiken 
  • Driepoot, valbeveiliging, touwladder, afdaaltoestel, veiligheidsharnas, ...
 • Basis evacuatie hulpmiddelen
  • Reddingslier, takel, horizontale evacuatie uit mangat, rautek greep
 • Betredingsvergunningen controleren
 • Doeltreffend alarmeren
 • Doeltreffend reageren op een alarm
 • Een besloten ruimte betreden met zowel horizontale als verticale adembescherming
 • Een onafhankelijk adembeschermingstoestel kunnen gebruiken om een slachtoffer te helpen
 • Basis reanimatie (CPR), evacuatie en eerstelijnsinterventie

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

"Onverminderd de bepalingen van de artikelen 624 en 625, die van toepassing zijn op de putten, houders en tanks der opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen, moeten volgende voorzorgsmaatregelen worden getroffen wanneer de werknemers in welputten, regenputten, kuilen, vergaarbakken, kuipen, ondergrondse controleplaatsen, gistkamers en andere soortgelijke plaatsen moeten binnenkomen of verblijven:

 • Bescherming tegen de risico's voor intoxicatie of verstikking
 • Bescherming tegen risico's voor brand en ontploffing.
 • Toezicht en eventuele redding van de betrokken werknemers." (ARAB art.53) 

IS 0071
IS 0072
Logo VCA

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.