• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

AV-015 - Werken met autolaadkraan

Behaal nu uw AV-015 diploma autolaadkraan!


WAT VERWACHT JE VAN DEZE AV-015 AUTOLAADKRAAN OPLEIDING?

Diploma besacc vca

Voor het diploma AV-015 autolaadkraan bent u bij Praxis aan het goede adres!

De IS-diploma's zijn essentieel in de petrochemie en havenbedrijven

Uitvoering kan bij u ter plaatse of in één van onze partnercentra in Vlaanderen.

Aantal dagen training hangt af van uw ervaring en competenties.

Slaag je, dan ontvang je het officieel AV-015 diploma!

Vraagt uw sector of opdrachtgever niet om dit specifieke diploma, volg dan onze standaard autolaadkraan training of autolaadkraan certificering

Het doel van deze training is doeltreffend en veilig een autolaadkraan bedienen!

TOELATINGSVOORWAARDEN

 • Ervaring of niet? Elke autolaadkraan bediener is in deze opleiding welkom!
 • Minimaal 18 jaar zijn
 • Legitimatie mogelijk aan de hand van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs
 • Beschikken over een verklaring medische geschiktheid
 • Beschikken over een rijbewijs voor het bedienen van de truck op de openbare weg
 • De deelnemer beheerst de taal van de examens
 • Praxis voert een actief gelijke-kansen beleid. Onze examens staan open voor iedereen die aan de voorwaarden voldoet onafhankelijk van hun geslacht, huidskleur of godsdienst
 • Examenreglement beschikbaar op aanvraag voor bedrijfsinterne trainingen

DOELGROEP

Iedere medewerker die een autolaadkraan moet bedienen.

DOEL

Doel: veilig en efficiënt leren werken met een autolaadkraan.

 • Bekleden van een veiligheidsfunctie
 • Efficiënt het toestel bedienen
 • Preventief defecten en storingen kunnen melden
 • Ongevallen en letsels voorkomen
 • Schade aan producten voorkomen en schade door transport verminderen
 • Evenwicht tussen veilig gedrag en productiviteit bekomen

TOETSTERMEN THEORIE

 • Kennen van de inhoud van de veiligheidsfunctie
 • Weten wat werkvergunningen zijn en deze kunnen interpreteren en naleven
 • Kennen van de veiligheidsvoorschriften
 • Weten welke individuele beschermingsmiddelen men dient te dragen
 • Kennen van belangrijke begrippen i.v.m. de bouw van de autolaadkraan
 • Weten dat er verschillende hulpmiddelen zijn
 • Kennen van de elementen waaruit de startcontrole bestaat
 • Weten welke factoren de belasting en de stabiliteit van de laadkraan en truck beïnvloeden
 • Kennen van aanslagmateriaal en hijstoebehoren.
 • Weten hoe deze materialen correct te stockeren op de truck en weten wat een goede hijs is
 • Begrijpen en kunnen gebruiken van lasttabellen, begrijpen van de werking van de lastmomentbegrenzer of andere overbelastingsbeveiligingen (vb. zekering)
 • Weten welke de gangbare hijstekens zijn
 • Weten hoe een vrachtwagen veilig te beladen en lasten te stuwen tegen ladingverlies
 • De basiswetgeving kennen voor een bediener van een autolaadkraan
 • Risico’s eigen aan toestellen en ruimte kunnen vaststellen, analyseren en controleren
 • Kennen van de verkeersreglementering wanneer men zich met de autolaadkraan op de openbare weg begeeft, weten hoe de kraan in veilige rijtoestand te borgen

TOETSTERMEN PRAKTIJK

 • De veiligheidsregels kunnen toepassen
 • Dagelijkse inspectie van de autolaadkraan juist kunnen uitvoeren, herkennen van gevaarlijke defecten, en ze melden
 • Het kunnen in- en uitschakelen van de PTO of andere aandrijvingsvormen van de kraan
 • Het veilig kunnen afstempelen van de stabilisatoren
 • Het veilig op- en af stappen van de bedieningsplaats en het laadplatform
 • De bedieningsorganen correct op een beheerste wijze kunnen gebruiken
 • Het uit transportpositie brengen van de autolaadkraan zonder negatieve belasting aan het borgingssysteem of de vrachtwagencabine
 • Het veilig aanslaan van lasten met aanslagmateriaal, de slingerbeweging kunnen dempen en vermijden
 • Het kunnen werken met hijstekens in de praktijk
 • Volgende manoeuvres kunnen uitvoeren:
  • Nemen last grondvlak, plaatsen van pallets naast elkaar voor- en achteraan op de laadruimte
  • Op een gecontroleerde en zachte wijze met pallethaak (max. speling van 20 cm toegelaten)
  • Correct op elkaar stapelen van lasten op grondniveau, lange last nemen m.b.v. aanslagmateriaal vanop grondvlak en op laadruimte plaatsen op een beperkte plaats (speling max. 40 cm)
  • Kunnen omdraaien van een last zonder brutale bewegingen
  • Kunnen schatten van afstanden en diepte
  • Terug in veilige transportpositie kunnen brengen van de autolaadkraan-truck-combinatie
 • Orde en netheid kunnen toepassen

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Theorie examen
 • Praktijkexamen
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het Besacc-VCA diploma AV-015: werken met autolaadkraan
 • Het diploma is persoonsgebonden en vermeldt de risicovolle taak waarvoor de deelnemer is geslaagd
 • Het diploma is 5 jaar geldig en wordt online geregistreerd op http://besacc.epyc.eu/diploma

ANDERE RISICOVOLLE TAKEN

Wij organiseren ook examens voor volgende risicovolle taken:

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Mobiele arbeidsmiddelen met eigen aandrijving mogen alleen worden bestuurd door werknemers die een adequate opleiding voor het veilig besturen van deze arbeidsmiddelen hebben gekregen (KB 04/05/1999, art 14.1).
 • Als veiligheidsfunctie wordt gezien elke werkpost waar gebruik wordt gemaakt van arbeidsmiddelen, waar motorvoertuigen, kranen, rolbruggen, hijstoestellen van welke aard ook bestuurd worden (KB 28/05/2003, art 2).
 • Doel van de veiligheids- en gezondheidssignalering is, op een snelle en gemakkelijk te begrijpen wijze de aandacht te vestigen op objecten, activiteiten en situaties, die bepaalde gevaren kunnen veroorzaken. (KB 17/06/1997, bijlagen 1-9)

Autolaadkraan Opleiding
Hydraulische Kraan Vrachtwagen Cursus
Vrachtwagen Laadkraan

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.