• 24/7
 • 18 talen
 • 14 erkenningen
 • 31 locaties
 • 4500 certificaten/jaar
 • tevredenheid van 8,7
 • online betalen

Vakbekwaamheid code 95: opfrissing wegcode - Aanrijdingsformulier (3) icon arrows

Behaal uw kredietpunten!


INHOUD

rsz ongeval

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht actieve vrachtwagenchauffeurs om nascholing te volgen in een erkend trainingscentrum.

Het volgen van deze opleiding staat garant voor 7 kredietpunten.

Het doel van deze opleiding is de wegcode goed te kennen en in staat zijn een ongevalsaangifte correct in te vullen.

 

 • Wegcode categorie C
 • Plaats op de openbare weg
 • Verkeersborden MBT of MTM
 • Snelheid, inhalen, stilstaan en parkeren
 • Voorrang en gedrag aan kruispunten
 • Veiligheid in tunnel
 • Nut en gebruik van het Europees Aanrijdingsformulier
 • Ongevalsaangifte invullen
 • Bespreking voorbeeldsituaties

AANPAK

 • Theorie met praktische toepassingen
 • Elke aanwezige ontvangt 7 kredietpunten in het kader van de code 95
 • Maximum 15 deelnemers

Opleiding erkend als beroepsopleiding voor betaald educatief verlof (VG-887-19)

WETGEVING

Vanaf 10 september 2009 zullen alle beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs geldig voor de groep C en D genoemd vereist is, moeten voldoen aan de  vakbekwaamheidsvoorschriften, conform de Europese richtlijn nr. 2003/59/EG. Deze verplichting is weliswaar enkel van toepassing voor wie met de genoemde categorieën professioneel vervoer verricht. (KB 04/05/2007).

Vakbekwaamheid Code95 Wegcode Opleiding
Vakbekwaamheid Code95 Wegcode Training
Vakbekwaamheid Code95 Wegcode Cursus

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.7 uit 10 op basis van 5864 beoordelingen.