• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Vakbekwaamheid code 95: Thema 3 - Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek

Behaal uw kredietpunten code 95!


THEMA 3: GEZONDHEID, VERKEERS- EN MILIEUVEILIGHEID, DIENSTVERLENING EN LOGISTIEK

rsz ongeval

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht alle actieve vrachtwagenchauffeurs om nascholing vakbekwaamheid code 95 te volgen in een erkend trainingscentrum.

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs.

Verplicht voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D.

Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.

Nascholing om de 5 jaar

 • Het bewijs van vakbekwaamheid heeft een geldigheid van vijf jaar.
 • Elke training levert je 7 kredietpunten op.
 • Je kiest voor 1 dag (7u) training per jaar of 5 dagen op rij.
 • De houder heeft 5 jaar tijd om 35 uren nascholing te volgen om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden.
 • Controleer de vervaldatum van uw code 95 in vak 12 op uw rijbewijs!
 • Opleiding erkend als beroepsopleiding voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) (VG-887-19)

Vijf dagen opleiding uit drie thema's 

 • Er zijn 3 thema's met daarin verschillende opleidingen
 • Uit elk thema volgt u minstens 1 module
 • Verplicht één praktijkmodule met 3 uur achter het stuur (zoals defensief en ecologisch rijden)
 • Je mag niet 2 keer exact dezelfde module volgen
 • Klik hier voor meer uitleg over de vakbekwaamheid code 95

Thema 3: gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek

Kies uit onderstaande opleidingsmodules. Data en locaties vind je in de linkerkolom.

EHBO

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Zorg voor veiligheid
 • Ga na wat gebeurd is en wat de gevaren zijn voor uzelf, de slachtoffers en omstanders
 • Zorg voor veiligheid: evalueer de situatie en de gevaren, plaats een gevarendriehoek, parkeer uw vrachtwagen veilig, maak de weg vrij indien mogelijk
 • Beoordeel de toestand van het slachtoffer
 • Controleer het bewustzijn en de ademhaling
 • Maak de ademhalingswegen vrij (hyperextensie en kinlift)
 • Wees alert voor een wervelletsel
 • Bel de hulpdiensten
 • Wat is er gebeurd en wat zijn de gevaren?
 • Waar worden de hulpdiensten precies verwacht?
 • Wie zijn de slachtoffers en in welke toestand bevinden ze zich?
 • Verleen verdere eerste hulp.
 • Verleen na de alarmering gepaste eerste hulp tot de gespecialiseerde hulp er is:
 • Reanimatie en AED
 • Stabiele zijligging
 • Halfzittende houding
 • Situaties waarbij vitale functies ernstig bedreigd zijn
 • Controleer regelmatig het bewustzijn en de ademhaling
 • Vermeld uw bevindingen aan de gespecialiseerde hulp
 • Handel altijd volgens de basisprincipes van eerste hulp:
 • Blijf rustig in een noodsituatie
 • Vermijd besmetting: trek indien mogelijk wegwerphandschoenen aan
 • Handel als eerstehulpverlener
 • Zorg voor het comfort van het slachtoffer: bescherm het bijvoorbeeld tegen koude of warmte
 • Verleen psychosociale eerste hulp
 • Houd rekening met emotionele reacties nadien
 • Uitleg over materiaal dat in het voertuig aanwezig is (wettelijk verplicht en bijkomend nuttig)
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • PREVENTIE VAN CRIMINALITEIT

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Soorten criminaliteit waarmee de chauffeur wordt geconfronteerd:
 • Illegale migratie
 • Ladingdiefstal
 • Inbraak in de cabine
 • Overval
 • Diefstal van materieel en brandstof
 • Vandalisme
 • Agressie tegen en bedreiging van de chauffeur
 • Kopiëren van brandstofkaarten
 • Preventie: hoe criminaliteit herkennen en voorkomen? Bijvoorbeeld: discretie over de lading, planning van de rit, waar parkeren en checklist illegale migratie
 • Aansprakelijkheid van de chauffeur
 • Wie verwittigen bij problemen?
 • Praktijk

 • Praktijkoefeningen onder de vorm van een rollenspel
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • ERGONOMIE EN FYSIEKE RISICO'S

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Wervelkolom en werking van de rug
 • Risicofactoren voor overbelasting
 • Gevolgen van overbelasting
 • Correcte lichaam- en zithouding, in functie van deelname aan het verkeer
 • In en uit de bestuurderscabine en de laadruimte stappen
 • Laadruimte openen en sluiten
 • Heffen en tillen
 • Trekken en duwen
 • Oefeningen en oefenschema om rugspieren te verstevigen
 • Stretchoefeningen (en wanneer je die moet doen)
 • Gebruik van hulpmiddelen
 • Praktijk

 • Heffen en tillen
 • Trekken en duwen
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • BEHAVIOR BASED SAFETY (BBS)

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Voertuigkennis
 • Administratief
 • Veiligheidsuitrusting van het voertuig
 • Controles van de trekker en de oplegger
 • Voorbereiding door de bestuurder
 • Persoonlijke documenten
 • Stuur- en zithouding
 • Kennis van de voertuigbediening
 • Kennis en toepassing van de wegcode
 • Algemene regels: borden, voorrang, snelheid, inhalen, belangrijke recente wijzigingen verschillen ten opzichte van de omringende EU-landen
 • Defensief rijden: ongevallen, veilig gedrag en attitude, fysieke gezondheid, rijvaardigheid, verkeersinzicht, manoeuvrere, rijden onder verschillende weersomstandigheden
 • Economisch rijden: impact van het verkeer op het milieu, Euronormen en lage-emissiezones (LEZ’s) in België, reductie van de roet-, NOx- en CO2-uitstoot, zuinig rijden
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • KLANTVRIENDELIJKHEID, COMMUNICATIE EN IMAGO VAN DE ONDERNEMING

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • In deze training ligt de focus op actieve werkvormen waarmee de deelnemer de nodige vaardigheden en attitudes kan oefenen
 • We gebruiken hiervoor voorbeelden uit het dagelijkse leven van de deelnemers
 • Omgaan met de feedback van klanten
 • Omgaan met een ontevreden klant
 • (Financiële) gevolgen van klachten
 • Rol van de chauffeur in het hele proces
 • Hoffelijkheid in het verkeer
 • Diversiteit
 • Gevolgen van stress voor klantvriendelijkheid
 • Persoonlijk voorkomen, propere werkomgeving en uitzicht van het voertuig
 • Omgaan met agressie in het verkeer, rekening houdend met het imago van de onderneming en de sector
 • Feedback geven en ontvangen
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • GOEDE GEZONDHEID, MINDER STRESS

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • In deze training ligt de focus op actieve werkvormen waarmee de deelnemer de nodige vaardigheden en attitudes kan oefenen
 • De oefeningen werken gericht op bewustwording.
 • We gebruiken hiervoor voorbeelden uit het dagelijkse leven van de deelnemers
 • Met specifieke aandacht voor zelfreflectie
 • Gezonde voeding
 • Stress en vermoeidheid
 • Slaapstress bij werken in shiften
 • Bewustwording van de eigen levensstijl
 • BMI en buikomtrek
 • Gezonde voeding, met ook aandacht voor specifieke problemen zoals vaak in wegrestaurants eten
 • Roken, alcohol, medicijnen en drugs
 • Rugproblemen
 • Mentale gezondheid
 • Burn-out en bore-out
 • De persoonlijke situatie van de deelnemers komt aan bod door de berekening van hun BMI en calorieën en het meten van de buikomtrek
 • We stellen voor iedereen een persoonlijk actieplan, inclusief dagplanning, op
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • BULKVERVOER, TANKVERVOER EN AUTOTRANSPORT

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Het voertuig: opbouw en uitrusting, asbelasting en vullingsgraden
 • Veiligheid: persoonlijke bescherming, veiligheidsuitrusting van het voertuig, voertuigcontroles, gedrag van de lading en ladingspecifieke risico’s (verschuiven van het zwaartepunt in bochten, schommelen van het product bij remmen en andere manoeuvres, …)
 • Gedrag en procedures bij ladingverlies en in noodsituaties
 • Verantwoordelijkheid en gedrag tegenover milieu, klant, bedrijf en andere weggebruikers
 • Wetgeving: administratieve en wettelijke vereisten, kennis van etikettering
 • Laden van tanktransport: laadmethodes en hulpmiddelen, deelladingen en vullingsgraad
 • Lossen van tanktransport: losmethoden en hulpmiddelen, veelvoorkomende risico’s, na de lossing (reinigen van de tankwagen, …)
 • Aandachtspunten bij tanktransport
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • BRAND

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Wat is brand?
 • Brandverloop en types brand
 • Wetgeving: codex, wegcode/technisch reglement
 • Alarmeren en hulpdiensten inroepen
 • Brand in de transportsector
 • Vormen van brand: banden, lading, brandstoftank, motor, cabine, brand in een tunnel
 • Oorzaken en hoe reageren: standverwarming, lekken en tanken
 • Preventie
 • Vervoer van gevaarlijke goederen
 • Beschermingsmiddelen tegen brand
 • Blusmiddelen en blustechnieken
 • Eerste hulp bij brandwonden
 • Evacuatie van een bus
 • Praktijk

 • Blusoefeningen met kleine brandblusapparaten: poeder-, CO2-, water- en schuimblussers
 • Simulatie van situaties die zich kunnen voordoen in en rond de vrachtwagen
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • DODE HOEKONGEVALLEN EN MANOEUVREERSCHADE

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Schade en ongevallenstatistieken
 • Problematiek dode hoek
 • Directe en indirecte kijktechnieken en hulpmiddelen om dodehoekongevallen en manoeuvreerschade te voorkomen
 • Mentale aspecten bij (voorkomen van) dode hoekongevallen: observatietechnieken, aankomst/vertrek, vliegende amsterdammertjes, mentale voorbereiding, uitstappen en gaan kijken, >mentale hinderpalen
 • Controles voor vertrek – gebruik van de (bestaande) checklist
 • Efficiënt sturen
 • Hoe hulp/begeleiding geven en vragen van magazijniers, buitenstaanders, collega’s, …
 • Belang van weersomstandigheden om dodehoekongevallen en manoeuvreerschade te voorkomen
 • Aan- en afpikken, gelinkt aan schade: onderdoor rijden, spoilers beschadigen, muilkoppeling Rockinger, geen remdruk, trailer of combinatie gaat lopen
 • Schade en veiligheidsrisico’s door juist behandelen van deuren (openen, sluiten, bevestiging, vering, …)
 • Schade door gebrek aan aandacht voor infrastructuur: omgaan met blokken, aandoksystemen, wielkeggen, …
 • Procedures bij bedrijven, melden van schade, ….
 • Reglementering over stilstaan en parkeren, langdurig parkeren, laad- en losplaatsen
 • Bestaande spiegelafstelplaatsen
 • Praktijk

 • Spiegelafstelling en een spiegelafstelplaats gebruiken
 • Camera’s en andere hulpmiddelen gebruiken bij het kijken
 • Stuur- en manoeuvreertechnieken
 • Oefeningen op het meten van de dode hoek en het vermijden van dodehoekongevallen
 • Afhankelijk van het voertuig (C/CE) verschillende van deze oefeningen: slang, kade, rechte lijn, garage, met en tegen de hand, tot op de centimeter juist manoeuvreren bij heel weinig ruimte, aan- en af pikken
 • Voertuigcontrole voor vertrek, gelinkt aan manoeuvreren en dode hoek
 • Zitplaats instellen en zithouding
 • Gesloten deuren
 • Luchtdruk, luchttanks en ophanging controleren
 • Onderdelen controleren die de lading van het voertuig beveiligen: koetswerk, plaatwerk, laaddeuren en ladingsmechanisme
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • VRACHTWAGENS MET MOBIELE LAADVLOER

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Werking van de mobiele laadvloer: praktisch, oliedruk, controlemeters
 • Mogelijkheden voor verschillende soorten lading
 • Veiligheid: waarop moet algemeen gelet worden, hoe veilig laden en lossen van verschillende soorten ladingen
 • Goed gebruik en schade voorkomen: onderhoud en correcte reiniging
 • Laden en lossen in de praktijk: gebruik van afstandsbediening, noodbediening, aan- en afkoppelen van de trailer,
 • correct openen en sluiten van de achterdeur
 • Belang van controle van het voertuig
 • Vermijden van slijtage: buitencontrole, laadvloercontrole, controle zijwanden en dakzeil, controle binnenkant op schade, lichten, (uitlijning van) banden, spatbeschermers in functie van vervuiling onderkant laadvloersysteem
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • GECONDITIONEERD TRANSPORT VAN VOEDING, PLANTEN, MEDICIJNEN EN ANDERE

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Geconditioneerd transport
 • wetgeving (internationale + nationale wetgeving, richtlijnen, ISO2200, GMP)
 • bederf (oorzaken, samenladen en voorkomen van bederf)
 • conditioneringsketen (transportketen, koelketen)
 • stil laden en lossen (aanleiding, winkels en openingstijden, detailhandel, geluidshinder)
 • conventionele koelinstallatie (werking, montagemogelijkheden installatie, koudemiddel, bediening en veiligheid)
 • inspectie voertuig
 • optimaal temperatuurbeheer (productgroepen, temperatuur)
 • carrosserie (opbouw, isolatie, K-waarde, onderhoud, keuring)
 • luchtcirculatie (circulatie en luchtverversing)
 • documenten (bestuurdersdocumenten, ladingdocumenten, HACCP-registratiebladen, voertuigdocumenten)
 • storingen (hogere/lagere persdruk, lagere zuigdruk, onderhoud en documentatie)
 • Sierteelt
 • sierteelt (snijbloemen, kamerplanten, perkplanten voor de tuin en vaste planten)
 • logistieke ketens in de sierteelt (logistieke ketens, doelstellingen, de sierteeltketen van kweker tot consument)
 • logistieke hulpmiddelen (stapelwagens, Deense containers, eurocontainers, beladingsvoorschriften, laden en lossen en fysieke belasting)
 • productkennis (snijbloemen en potplanten)
 • kwaliteit en kwaliteitsverlies (klanttevredenheid, kwaliteitsverlies, problemen na oogst, vervoerstemperaturen, ethyleen, voorbehandeling en snijbloemenvoedsel, luchtvochtigheid)
 • het geconditioneerd vervoer van sierteelt (ventilatie en luchtcirculatie).
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

  • Vanaf 10 september 2009 moeten alle beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs geldig voor de groep C en D genoemd vereist is, voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften, conform de Europese richtlijn nr. 2003/59/EG.
  • Deze verplichting is van toepassing voor wie met de genoemde categorieën professioneel vervoer verricht. (KB 04/05/2007).

  Vakbekwaamheid Code95 Ehbo Opleiding
  Vakbekwaamheid Code95 Ehbo Cursus
  Vakbekwaamheid Code95 Ehbo Training

  Snelle links

  ★★★★★

  Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.