• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Vakbekwaamheid code 95: Thema 2 - Toepassing van de voorschriften

Behaal uw kredietpunten code 95!


THEMA 2: TOEPASSING VAN DE VOORSCHRIFTEN

rsz ongeval

De Europese Richtlijn Vakbekwaamheid verplicht alle actieve vrachtwagenchauffeurs om nascholing vakbekwaamheid code 95 te volgen in een erkend trainingscentrum.

De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs.

Verplicht voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de categoriegroepen C en D.

Het bewijs van vakbekwaamheid wordt op het rijbewijs aangeduid met de code 95 bij de betrokken categorieën.

Nascholing om de 5 jaar

 • Het bewijs van vakbekwaamheid heeft een geldigheid van vijf jaar.
 • Elke training levert je 7 kredietpunten op.
 • Je kiest voor 1 dag (7u) training per jaar of 5 dagen op rij.
 • De houder heeft 5 jaar tijd om 35 uren nascholing te volgen om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden.
 • Controleer de vervaldatum van uw code 95 in vak 12 op uw rijbewijs!
 • Opleiding erkend als beroepsopleiding voor Vlaams opleidingsverlof (VOV) (VG-887-19)

Vijf dagen opleiding uit drie thema's 

 • Er zijn 3 thema's met daarin verschillende opleidingen
 • Uit elk thema volgt u minstens 1 module
 • Verplicht één praktijkmodule met 3 uur achter het stuur (zoals defensief en ecologisch rijden)
 • Je mag niet 2 keer exact dezelfde module volgen
 • Klik hier voor meer uitleg over de vakbekwaamheid code 95

Thema 2: toepassing van de voorschriften

Kies uit onderstaande opleidingsmodules. Data en locaties vind je in de linkerkolom.

Wegcode en Europees aanrijdingsformulier (EAF)

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Verschil MBT - MTM met betrekking tot de verkeersborden
 • Snelheid: snelheidsbeperkingen, zone 30, zoneborden, volgafstand en stopafstand
 • Verschil stilstaan en parkeren
 • Laden en lossen, parkeerverboden, gebruik 4 richtingaanwijzers, beperking langdurig parkeren
 • Inhalen: wat en hoe
 • Inhaalverbod bij neerslag + gebruik lichten, algemeen en specifiek links inhaalverbod,
 • rechts inhalen, ingehaald worden
 • Voorrang / Gedrag aan kruispunten: algemene regel, uitzonderingen: rotonde, aardeweg,...
 • Plaats op de openbare weg, rechts rijden, uitzonderingen, rijstrookkeuze, autosnelweg, busstrook, bijzondere overrijdbare bedding, spitsstrook, weefstrook
 • Veiligheid in tunnels: signalisatie, voorschriften en gevaren
 • Overlopen van de diverse rubrieken die op de ongevalsaangifte dienen ingevuld te worden
 • Nut en gebruik van het Europees Aanrijdingsformulier
 • Bespreking voorbeeldsituaties
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • Rij- en rusttijden (RRT), tachograaf en arbeidstijdregeling

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Het belang van regels en risico’s bij het niet naleven
 • Definities en symbolen
 • Dagelijkse en wekelijkse rij- en rusttijden
 • Dubbele bemanning
 • Sancties
 • Tachograaf
 • Werking van de digitale tachograaf, inclusief lezen van een print en de analoge tachograaf
 • Rechten en plichten van de ondernemer en de chauffeur
 • Verlies, beschadiging en slechte werking
 • Correct toepassen van uitzonderingen
 • Recente wijzigingen in regelgeving of techniek
 • Manuele invoering
 • Onderbrekingen (pauzes), afwijkingen, overmacht, …
 • Richtsnoeren
 • Vrijstellingen tachograaf
 • Praktijk

 • Oefeningen: demosoftware en andere
 • Combinaties, uitgezonderd de 3/4-1/4-combinatie, die volledig vrij is
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • Vervoersdocumenten, CMR vrachtbrief

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Verschillende soorten vrachtbrieven
 • Wanneer is een vrachtbrief of CMR-vrachtbrief nodig, waarom CMR?: enkel vervoer voor rekening van derden, welke uitzonderingen bestaan er?
 • CMR-vrachtbrief: begrippen, invullen, voorbehouden en controleren
 • CMR-verdrag: bijvoorbeeld vertraging en vervolgschade
 • Douane, btw en cabotage
 • Digitale vrachtbrief
 • Controleren of de vrachtbrief overeenstemt met de lading
 • Niet-standaardsituaties: bijvoorbeeld de chauffeur is niet aanwezig bij het laden
 • Praktijk

 • Voorbeeldvrachtbrieven invullen
 • Fouten in verkeerd ingevulde vrachtbrieven detecteren
 • Algemene vervoersvoorwaarden op de achterzijde van de vrachtbrief en de verhouding tot het CMR-verdrag
 • Verhouding CMR-vrachtbrief tegenover CMR-verdrag
 • Basisprincipes van het CMR-verdrag: vertraging, 10 euro per kilo, vervolgschade.
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • Uitzonderlijk vervoer

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Limieten voor standaardvervoer
 • Technische documenten
 • Wetgeving over uitzonderlijk vervoer en de "brugwet"
 • Categorieën en vergunningen van uitzonderlijk vervoer
 • Transporttijden
 • Eisen voor voertuigen die gebruikt worden voor uitzonderlijk vervoer
 • Signalisatie en veiligheidsuitrusting
 • Routes, begeleiding en vverkeersborden
 • Attitude
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • Wegcode internationaal

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Tijdens dit onderwerp moeten minstens onze buurlanden Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg aan bod komen. Afhankelijk van de deelnemers kan ook de wetgeving van maximaal 2 andere landen behandeld worden.
 • Per land dat u in dit onderwerp behandelt, moet u minstens deze onderdelen opnemen:
 • Massa's en snelheden van de voertuigen
 • Afstanden tot de voorligger en afstanden in tunnels (Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk)
 • Stilstaan en parkeren
 • Voorrang, busstroken, bijzonder overrijdbare beddingen, andere soorten wegen in het buitenland, ...
 • Andere verkeersborden dan in België
 • Inhalen en inhaalverboden
 • Gedrag aan verkeerslichten
 • In landen zoals Duitsland en Nederland mag u bijvoorbeeld bij een rood verkeerslicht naar rechts afslaan als u voorrang hebt.
 • Gedrag tegenover andere weggebruikers zoals fietsers, tractoren en bromfietsen: wat mag en wat mag niet?
 • Drugs en alcoholbeleid
 • Voertuigeisen: fluohesje, gevarendriehoek, reservemateriaal, banden, …
 • Rechten van de chauffeur bij controles
 • Milieuzones en tol
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • Vervoer van gevaarlijke stoffen onder vrijstelling, ADR

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Reglementering over het vervoer van gevaarlijke goederen
 • Indeling van de gevaarlijke goederen:
 • Klassen van gevaarlijke goederen
 • UN-nummer en officiële vervoersnaam
 • Houders voor vervoer van gevaarlijke goederen
 • Colli en verpakkingen
 • Intermediate bulk containers (IBC)
 • Oververpakking, bergingsverpakking, grote verpakkingen
 • Tanks
 • Vervoerdocument
 • Vorm en inhoud
 • Speciale gevallen
 • Taalgebruik
 • Rol als chauffeur
 • Signalisatie normaal en bij oververpakking
 • Voorschriften tijdens het vervoer
 • Nationale verkeersreglementering
 • Bemanning van het voertuig
 • Colli samen laden, levensmiddelen en dierenvoeding vervoeren
 • Preventie en noodmaatregelen
 • Belangrijkste oorzaken van ongevallen
 • Schriftelijke richtlijnen toepassen
 • Brand, brandbestrijding en EHBO
 • Stuwing en beveiliging van de lading
 • Oorzaken van ladingverlies en omkanteling van een voertuig
 • Maatregelen en vrijstellingen:
 • voor vervoer in beperkte hoeveelheden (limited quantities)
 • voor vervoer in uitgezonderde hoeveelheden (exempted quantities)
 • voor vervoer volgens de vervoerde hoeveelheden (1000 punten)
 • Wat blijft er van kracht en wat niet?
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • Documenten en regelgeving rond goederenvervoer en schadepreventie

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Regelgeving goederenvervoer
 • Wettelijk, Europees en nationaal kader
 • Vakbekwaamheid transport
 • Toegang tot het beroep
 • Vakbekwaamheid chauffeur
 • Basiskwalificatie, nascholing, medische keuring, rijbewijs
 • Persoonlijke documenten
 • Vervoer voor eigen rekening
 • Controle en sancties
 • Vervoer voor rekening van derden
 • Vergunningen en vrijstellingen
 • Cabotage
 • Soorten vervoersdocumente: CMR
 • Verschillende vakken
 • Controle en preventie
 • Statistieken verkeersongevallen
 • Impact van een verkeersongeval
 • Vermijden van een verkeersongeval
 • Een ongeval, wat nu?
 • EAF
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • Actualisering kennis vakbekwaamheid

 • Module van 7 uur
 • Theorie
 • Theorie

 • Deze module is opgezet als pakket van 10 onderwerpen.
 • Bij het geven van de module maken we een keuze maken tussen maximum 4 van onderstaande onderwerpen. Elk onderwerp duurt maximum 1 uur en 45 minuten duren.
 • Toelichting vakbekwaamheid
 • Vervoer eigen rekening – vervoer voor derden
 • Veiligheidsuitrusting en veiligheidssystemen Truck: remmen, ABS, EBS, ACC, AEBS
 • Veiligheidsuitrusting en veiligheidssystemen Trailer: remmen, ABS, EBS, geavanceerde veiligheidssystemen
 • Veilig gebruik Truck & Trailer: luchtveersystemen, aandrijflijn, banden, spiegelafstelling
 • Persoonlijke veiligheidsuitrusting
 • Laden en lossen met mobiele arbeidsmiddelen
 • Toepassing aslastendecreet
 • Uitzonderlijk Vervoer: vanaf wanneer
 • Rij- en rusttijden: rijtijden, rusttijden, manuele invoer, downloaden van gegevens
 • Maximum aantal deelnemers

 • Theorie: 20
 • WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

  • Vanaf 10 september 2009 moeten alle beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs geldig voor de groep C en D genoemd vereist is, voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften, conform de Europese richtlijn nr. 2003/59/EG.
  • Deze verplichting is van toepassing voor wie met de genoemde categorieën professioneel vervoer verricht. (KB 04/05/2007).

  Vakbekwaamheid Code95 Rij Rusttijden Tachograaf Training
  Vakbekwaamheid Code95 Rij Rusttijden Tachograaf Cursus
  Vakbekwaamheid Code95 Rij Rusttijden Tachograaf Opleiding

  Snelle links

  ★★★★★

  Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.