• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Werken op hoogte module 1-2: gebruiker en monteur vaste steiger

Behaal nu uw certificaat


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING WERKEN OP HOOGTE VASTE STEIGER?

rsz persyn 13 01 17 steiger rolsteiger 6

Deze training richt zich zowel tot werknemers die de vaste steiger gebruiken of monteren.

Je leert alle mogelijke gevaren van de steiger herkennen, inschatten en vervolgens gepast te handelen.

De opleiding omvat alle vereisten van het KB van 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Je leert niet alleen veilig een vaste steiger gebruiken, na deze opleiding monteer je hem ook in de praktijk.

MODULE 1: GEBRUIKER

 • Veiligheid en verantwoordelijkheden bij steigers
  • Risico's en volgorde van preventiemaatregelen
  • PBM's en persoonlijke valbescherming
 • Soorten steigers, materiaalkeuze en kwaliteitskenmerken
  • Toelaatbare belasting
 • Controle voor gebruik
  • Instructies van bevoegd persoon
  • Steigerkaart en conformiteitscertificaat
  • LMRA en checklist
  • Ondergrond en stabiliteit
 • Preventie van vallende personen en voorwerpen
 • Invloed van veranderende weersomstandigheden
  • Extreme koude of hitte
  • Regen, sneeuw en ijzel
  • Wind, onweer en bliksem
 • Verplaatsen en stabiliseren van de steiger
 • EXTRA: veilig gebruik van ladders

MODULE 2: MONTEUR

 • Instructies van bevoegd persoon
 • Montage, ombouw en demontage van een vaste rolsteiger
 • Verankeren
  • Ondergrond en stabiliteit
  • Stabilisatoren
  • Schoren
  • Verzonken verankeringssysteem
 • Standaard steiger: gebruiksaanwijzing en montageschema
 • Afwijking van de standaard: berekeningsnota en montageplan (opgemaakt door bevoegd persoon)
 • Veiligheid en risico's

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel certificaat WERKEN OP HOOGTE: VASTE STEIGER

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

GEBRUIKER

“De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

 • de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen
 • de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger
 • de voorwaarden inzake toelaatbare belasting

MONTEUR

“De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen meewerken aan de montage, demontage of de ombouw van een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

 • het begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van de betreffende steiger
 • het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger
 • de maatregelen bedoeld in § 1, tweede lid
 • ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen brengen.”

“Alleen werknemers die de bedoelde kennis en vaardigheden hebben verworven mogen op een steiger werken of meewerken aan de montage, de demontage of de ombouw ervan.” (Codex boek IV, titel 5)

Veilig Hoogte Bevoegd Persoon Rolsteiger Cursus
Veilig Hoogte Bevoegd Persoon Rolsteiger Training
Veilig Hoogte Bevoegd Persoon Rolstelling Opleiding

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 9.1 uit 10 op basis van 6482 beoordelingen.