Werken op hoogte module 2: monteur rolsteiger icon arrows

Behaal nu uw certificaat


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING WERKEN OP HOOGTE MONTEUR ROLSTEIGER?

montage rolsteiger cursus man

Deze training richt zich tot de werknemers die de rolsteiger monteren.

Je leert de mogelijke gevaren van de rolsteiger herkennen, inschatten en vervolgens gepast te handelen.

We zorgen voor een correcte montage volgens de handleiding of montageschema met extra aandacht voor een veilige stabilisatie.

De opleiding omvat alle vereisten van het KB van 2005 toegepast in de praktijk.

Je leert veilig een mobiele rolsteiger monteren. Veilig voor jezelf en de gebruiker! 

MODULE 2: MONTEUR 

 • Instructies van bevoegd persoon
 • Montage, ombouw en demontage van een mobiele rolsteiger
 • Verankeren
  • Ondergrond en stabiliteit
  • Stabilisatoren
  • Schoren
  • Verzonken verankeringssysteem
 • Standaard steiger: gebruiksaanwijzing en montageschema
 • Afwijking van de standaard: berekeningsnota en montageplan (opgemaakt door bevoegd persoon)
 • Veiligheid en risico's

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel certificaat WERKEN OP HOOGTE: MONTEUR ROLSTEIGER
Wens je de rolsteiger ook zelf te gebruiken of vrijgeven als bevoegd persoon, volg dan onze praktijkopleidingen "Werken op hoogte module 1: gebruiker rolsteiger" en "Werken op hoogte module 3: bevoegd persoon rolsteiger".

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • “De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen meewerken aan de montage, demontage of de ombouw van een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

  • het begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van de betreffende steiger
  • het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger
  • de maatregelen bedoeld in § 1, tweede lid (zie gebruiker)
  • ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen brengen.”

  “Alleen werknemers die de bedoelde kennis en vaardigheden hebben verworven mogen op een steiger werken of meewerken aan de montage, de demontage of de ombouw ervan.” (Codex boek IV, titel 5)

Montage Rolsteiger Cursus
Veilig Hoogte Monteur Training
Veilig Hoogte Monteur Cursus

Praxis gaat “To the point”

 1. Praxis staat voor praktijkgerichte training rond veiligheid en techniek
 2. Geen woorden, maar daden: begeleiding door ervaren stielmannen met beide voeten in de praktijk
 3. Die weten wat jij en je team verwachten: resultaat!
Volg geen opleiding, kies voor een oplossing!

IK VUL GRAAG EEN FORMULIER IN :)

Type aanvraag(*)
Ongeldige invoer
Naam(*)
Invalid Input
Voornaam(*)
Invalid Input
Telefoon(*)
Invalid Input
E-mail(*)
Invalid Input
Geslacht
Invalid Input

Straat en nummer
Invalid Input
Postcode + Gemeente
Invalid Input
Invalid Input
Geboortedatum
Invalid Input
Rijksregisternummer
Invalid Input
Nationaliteit
Invalid Input
Bedrijfsnaam
Invalid Input
BTW nummer
Invalid Input
Beroep
Invalid Input

Opmerkingen
Invalid Input