• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Werken op hoogte module 1-2-3: gebruiker, monteur en bevoegd persoon rolsteiger

Behaal nu uw certificaat rolsteiger


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING WERKEN OP HOOGTE ROLSTEIGER?

veilig hoogte monteur rolsteiger training vrouw

ROLSTEIGER BEDIENEN

Een rolsteiger kennen we het best als een mobiele steiger. Dit soort van steiger wordt o.a. gebruikt door ruitenwassers, in de bouw of door huis- en reclameschilders. Wie op grote hoogte werkt, heeft er alle belang bij om hierop goed voorbereid te zijn. Een cursus werken op hoogte is bijgevolg een aanrader voor al wie op welke wijze dan ook beroepsmatig in aanraking komt met een mobiele of rolsteiger.

Deze werken op hoogte training richt zich niet alleen tot de arbeiders die zelf op de rolsteiger staan, maar ook tot de werknemers die de verantwoordelijkheid hebben om de steiger te monteren. Het is duidelijk dat het aspect veiligheid hier niet genoeg kan worden benadrukt. Ook de verantwoordelijke voor de werken als de op de werf aanwezige bevoegd persoon worden uitgenodigd om de opleiding werken op hoogte bij praktijkcentrum Praxis te volgen.

OPLEIDING WERKEN OP HOOGTE

Een werken op hoogte training bestaat uit verscheidene onderdelen. Je weet uiteraard dat werken met de rolsteiger gevaren kan inhouden. Tijdens de cursus werken op hoogte wordt dit aspect in het bijzonder aangesneden. Een opleiding werken op hoogte betekent gevaren herkennen, inschatten wat veilig is en wat niet, en accuraat handelen om ongevallen te voorkomen.

De opleiding werken op hoogte voldoet aan alle vereisten van het KB van 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte. Na het volgen van de werken op hoogte training word je in het bezit gesteld van een erkend certificaat werken op hoogte.

ATTEST WERKEN OP HOOGTE

Het attest werken op hoogte waarborgt dat je in staat bent om veilig met een mobiele rolsteiger te werken. Bovendien ben je na het volgen van de cursus werken op hoogte niet alleen in het bezit van een attest werken op hoogte, maar kun je ook een rolsteiger monteren. Bij het werken op een werf geeft het certificaat werken op hoogte je ook het recht om jezelf bevoegd persoon te noemen en als dusdanig op te treden.


Deze training richt zich zowel tot werknemers die de rolsteiger gebruiken, monteren of optreden als bevoegd persoon voor de mobiele steiger.

Je leert alle mogelijke gevaren van de rolsteiger herkennen, inschatten en vervolgens gepast te handelen.

De opleiding omvat alle vereisten van het KB van 2005 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte

Je leert niet alleen veilig een mobiele rolsteiger gebruiken, na deze opleiding monteer je hem ook in de praktijk en mag je zelfs als bevoegd persoon optreden.

MODULE 1: GEBRUIKER

 • Veiligheid en verantwoordelijkheden bij rolsteigers
  • Risico's en volgorde van preventiemaatregelen
  • PBM's en persoonlijke valbescherming
 • Soorten rolsteigers, materiaalkeuze en kwaliteitskenmerken
  • Toelaatbare belasting
 • Controle voor gebruik
  • Instructies van bevoegd persoon
  • Steigerkaart en conformiteitscertificaat
  • LMRA en checklist
  • Ondergrond en stabiliteit
 • Preventie van vallende personen en voorwerpen
 • Invloed van veranderende weersomstandigheden
  • Extreme koude of hitte
  • Regen, sneeuw en ijzel
  • Wind, onweer en bliksem
 • Verplaatsen en stabiliseren van de rolsteiger
 • EXTRA: veilig gebruik van ladders

MODULE 2: MONTEUR

 • Instructies van bevoegd persoon
 • Montage, ombouw en demontage van een mobiele rolsteiger
 • Verankeren
  • Ondergrond en stabiliteit
  • Stabilisatoren
  • Schoren
  • Verzonken verankeringssysteem
 • Standaard steiger: gebruiksaanwijzing en montageschema
 • Afwijking van de standaard: berekeningsnota en montageplan (opgemaakt door bevoegd persoon)
 • Veiligheid en risico's

MODULE 3: BEVOEGD PERSOON

 • Risicoanalyse
 • Observatie en keuring van de rolsteiger
 • Opmaak van instructies voor gebruik
 • Coördinatie en communicatie
 • Signalisatie, doorgangen en afbakening van de werkzone

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Elke geslaagde deelnemer ontvangt het officieel certificaat WERKEN OP HOOGTE: ROLSTEIGER

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

GEBRUIKER

“De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

 • de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen
 • de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger
 • de voorwaarden inzake toelaatbare belasting

MONTEUR

“De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen meewerken aan de montage, demontage of de ombouw van een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

 • het begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van de betreffende steiger
 • het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger
 • de maatregelen bedoeld in § 1, tweede lid
 • ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen brengen.”

“Alleen werknemers die de bedoelde kennis en vaardigheden hebben verworven mogen op een steiger werken of meewerken aan de montage, de demontage of de ombouw ervan.”

BEVOEGD PERSOON

“De werkgever die de steiger gebruikt wijst een persoon aan, hierna de bevoegde persoon genoemd, die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven voor het uitvoeren van de volgende taken:

 • waken over de toepassing van de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen;
 • waken over de toepassing van de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger;
 • waken over de naleving van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting;
 • uitvoeren van controles vereist om de bepalingen van artikel 17 na te leven”. (Codex boek IV, titel 5)

Veilig Hoogte Gebruiker Rolsteiger Training
Veilig Hoogte Gebruiker Rolstelling Opleiding
Veilig Hoogte Monteur Rolsteiger Training

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.