• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

BA4 gewaarschuwden

Behaal nu uw certificaat


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING BA4 GEWAARSCHUWDE?

ba4 gewaarschuwde personen opleiding min

Werken in de omgeving van elektrische installaties is nooit zonder risico's! 

Bijna dagelijks gebeuren er grote of kleine arbeidsongevallen met elektriciteit.

BA4 ATTEST

Werken in de omgeving van elektrische installaties is niet zonder risico! Om hier een preventief antwoord tegenover te stellen, werd de Ba4 opleiding in het leven geroepen, en de praktijk leert ons dat dit in ieder geval geen overbodige luxe is. Daarom is het alleen maar goed dat het attest ba4 verplicht is.

Bijna dagelijks worden er grote of kleine arbeidsongevallen met elektriciteit geregistreerd. Soms gaat het over kleine incidenten met verwaarloosbare gevolgen. In andere gevallen gaat het over zware arbeidsongevallen die echter door efficiënte preventie vermeden hadden kunnen worden. Net daarom is een Ba 4 opleiding een vereiste geworden in de huidige werkomgeving. Enkel wie een ba 4 cursus gevolgd heeft, is zich ten volle bewust van alle mogelijke gevaren en weet deze ook op een professionele manier in te schatten en te voorkomen.

BA4 OPLEIDING

Ook de overheid is zich bewust van de gevaren die kunnen ontstaan wanneer werklui met of in de buurt van elektriciteit werken. Vandaar dat de wetgeving voorziet in een specifieke training ba4 elektriciteit voor werknemers die tijdens hun werkzaamheden met elektrische installaties in aanraking kunnen komen, zonder zelf aan de installaties te werken. Een ongeluk zit meestal in een klein hoekje en daarom is het belangrijk dat iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met elektriciteit te maken krijgt op de hoogte is van de ba4 wetgeving.

BA4 EXAMEN

Het is niet langer nodig om voorkennis te hebben van het vak elektriciteit om gebeurlijke gevaren te herkennen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een cursus om het attest ba4 te behalen. In deze cursus word u vertrouwd gemaakt met de basisvaardigheden en -begrippen m.b.t. elektriciteit. U maakt ook kennis met schakel- en beveiligingsapparatuur. Zo kunt u na het slagen in het ba4 examen potentiële gevaren inschatten en tijdig en gepast handelen. Dit komt niet alleen de kwaliteit van het werk ten goede, maar ook uw persoonlijke veiligheid en deze van uw collega’s.

Omdat niet iedereen in dezelfde mate te maken krijgt met elektriciteit, bestaan er verschillende versies van de opleiding BA4 gewaarschuwden. Zo bieden wij cursussen aan als basis en voor elektriciens. Wie zich nog verder dient te bekwamen, raden wij aan om de vervolgopleiding BA5 vakbekwamen te volgen.

Door een goede kennis van de ba 4 wetgeving bent u in staat om arbeidsongevallen met elektriciteit te voorkomen. Dit is allemaal mogelijk dankzij een opleiding BA4 gewaarschuwden!

Vandaar dat de wetgeving voorziet in een specifieke training voor wie in de buurt van elektrische installaties werkt.

Deze cursus richt zich naar werknemers zonder elektrische voorkennis.

In deze training leer je elektrische gevaren herkennen, inschatten en vervolgens gepast te handelen!

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
 • Basisbegrippen elektriciteit
 • Laagspanning
 • Schakel en beveiligingsapparatuur
 • Gebruik van arbeidsmiddelen en noodzakelijke PBM’s
 • Gevaren van elektriciteit en reageren in noodsituaties
 • Vitale 5: vrijschakelen, vergrendelen, meten, aarden en afbakenen

Vakbekwamen die zelf interventies in de elektriciteitskast uitvoeren, volgen beter de cursus BA5 vakbekwamen.

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding met toegepaste praktijkoefeningen en test
 • Deze training is een onderdeel van de verplichte kennis tot het verlenen van een bevoegdheidsverklaring BA4 door de werkgever
 • De werkgever staat zelf nog in voor de interne situationele richtlijnen op basis van de risicoanalyse

WAT ZEGT DE WET?Wet 1

 • De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA4 of BA5 wordt aan de werknemers toegekend door de werkgever en vastgelegd in een document dat duidelijk bepaalt voor welke werkzaamheden en voor welke elektrische installaties de bekwaamheid geldt (KB 25-04-2004, art 3.2).
 • De werkgever verzekert de nodige opleiding van de werknemers en hij verstrekt de nodige instructies om de risico’s eigen aan het gebruik van, de uitbating van en de werkzaamheden aan de elektrische installatie te vermijden, rekening houdend met de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn. (Codex boek III, titel 2) 

Ba4 Gewaarschuwde Personen Opleiding
Ba4 Gewaarschuwden Cursus
Ba4 Elektriciteit Veiligheid Attest

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.