• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Basisveiligheid voor de bouwsector

Verplichte opleiding!


WAT KRIJG JE IN DE VERPLICHTE OPLEIDING BASISVEILIGHEID?

Veiligheid eerst

Om op een tijdelijke of mobiele bouwplaats werkzaamheden uit te voeren met betrekking tot het realiseren van het bouwwerk, is elke aannemer ertoe gehouden aan zijn werknemers een basisveiligheidsopleiding met betrekking tot tijdelijke of mobiele bouwplaatsen te verstrekken.

Verplicht vanaf 15/04/2023 voor werknemers, werkgevers en zelfstandigen die een beroepsactiviteit op de bouwplaats uitoefenen.

Doel: iedereen bewust maken van de risico's die op een tijdelijke of mobiele bouwplaats aanwezig kunnen zijn, ongeacht of deze risico's voortvloeien uit hun eigen activiteiten of uit de activiteiten van andere aannemers die aanwezig zijn op de bouwplaats.

De werknemer volgt de opleiding bij voorkeur voor, ten laatste binnen één maand na opstart van de werkzaamheden.

WAT IS EEN BASISVEILIGHEIDSOPLEIDING?

Opleiding bedoeld om de deelnemers bewust te maken van de risico's waarmee zij op een bouwplaats worden geconfronteerd.

DOELSTELLING

 • Rol en de taken van de actoren betrokken bij tijdelijke of mobiele bouwplaatsen
 • Organisatie van een efficiënte samenwerking op een tijdelijke of mobiele bouwplaats, met het oog op de veiligheid en gezondheid op de bouwplaats en het welzijn op het werk
 • Algemene preventiebeginselen bedoeld in artikel 5 van de wet
 • Toepassing van de passende preventiemaatregelen
 • Inzicht hebben in en toepassen van veilig en gezond gedrag op een tijdelijke of mobiele bouwplaats

INHOUD

 • Wettelijke principes en hiërarchie van preventiemaatregelen
 • Belang van risicoanalyse voor aanvang van werken
 • Mogelijke preventieve maatregelen bij risico’s op de bouwplaats
 • Veilig stellen van de werkplek en desgevallend de installatie
 • Gebods-, verbods- en waarschuwingsborden
 • Aangepaste persoonlijke beschermings-middelen voor het uitvoeren van een taak
 • Veilig werken met hefwerktuigen, aanslagmaterieel, vaste en draagbare machines, alsook met handgereedschap
 • Noodzakelijke preventiemaatregelen bij het uitvoeren van werkzaamheden op hoogte
 • Pictogrammen van producten met gevaarlijke eigenschappen
 • Risico’s en de preventiemaatregelen bij het werken met producten met gevaarlijke eigenschappen
 • Preventiemaatregelen met betrekking tot risico’s van elektrische werfinstallaties
 • Juiste handelswijze in geval van een brand op de bouwplaats
 • Noodprocedures op de bouwplaats
 • Belang van gedrag, orde en netheid op het veilig werken op de bouwplaats 

VRIJSTELLINGEN

Arbeiders voldoen aan de verplichting een basisveiligheidsopleiding te hebben gevolgd indien ze het bewijs leveren dat ze:

 • In het bezit zijn van een geldig VCA diploma
 • In de afgelopen 10 jaar ten minste 5 jaar ervaring in de bouwsector hebben opgedaan

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN

 • Theoretische opleiding met goedgekeurde inhoud van Constructiv
 • Geen examen
 • Elke deelnemer ontvangt een attest van deelname
 • Deze training is ook mogelijk voor groepen ter plaatse bij de klant
 • Dit kan in het Nederlands, Frans, Duits of andere taal (met tolk). 
 • Op bouwplaatsen waar een veiligheidscoördinator verplicht is, moeten de arbeiders over een VCA diploma beschikken

WAT ZEGT DE WET?Wet 1

Simpsons PBM
Simpsons gevaarlijke producten
Simpsons eerste hulp

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.