• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Formation BA4 - avertis

Obtenez votre certificat BA4 maintenant!


QU'OBTENEZ-VOUS DANS CETTE FORMATION BA4 LES PERSONNES AVERTIES?

ba4 gewaarschuwde personen opleiding min

Travailler à proximité d'installations électriques n'est pas sans risque!

Presque tous les jours, de grands ou petits accidents du travail avec électricité sont enregistrés.

BA4 ATTEST

Werken in de omgeving van elektrische installaties is niet zonder risico! Om hier een preventief antwoord tegenover te stellen, werd de Ba4 opleiding in het leven geroepen, en de praktijk leert ons dat dit in ieder geval geen overbodige luxe is. Daarom is het alleen maar goed dat het attest ba4 verplicht is.

Bijna dagelijks worden er grote of kleine arbeidsongevallen met elektriciteit geregistreerd. Soms gaat het over kleine incidenten met verwaarloosbare gevolgen. In andere gevallen gaat het over zware arbeidsongevallen die echter door efficiënte preventie vermeden hadden kunnen worden. Net daarom is een Ba 4 opleiding een vereiste geworden in de huidige werkomgeving. Enkel wie een ba 4 cursus gevolgd heeft, is zich ten volle bewust van alle mogelijke gevaren en weet deze ook op een professionele manier in te schatten en te voorkomen.

BA4 OPLEIDING

Ook de overheid is zich bewust van de gevaren die kunnen ontstaan wanneer werklui met of in de buurt van elektriciteit werken. Vandaar dat de wetgeving voorziet in een specifieke training ba4 elektriciteit voor werknemers die tijdens hun werkzaamheden met elektrische installaties in aanraking kunnen komen, zonder zelf aan de installaties te werken. Een ongeluk zit meestal in een klein hoekje en daarom is het belangrijk dat iedereen die rechtstreeks of onrechtstreeks met elektriciteit te maken krijgt op de hoogte is van de ba4 wetgeving.

BA4 EXAMEN

Het is niet langer nodig om voorkennis te hebben van het vak elektriciteit om gebeurlijke gevaren te herkennen. Dit wordt mogelijk gemaakt door een cursus om het attest ba4 te behalen. In deze cursus word u vertrouwd gemaakt met de basisvaardigheden en -begrippen m.b.t. elektriciteit. U maakt ook kennis met schakel- en beveiligingsapparatuur. Zo kunt u na het slagen in het ba4 examen potentiële gevaren inschatten en tijdig en gepast handelen. Dit komt niet alleen de kwaliteit van het werk ten goede, maar ook uw persoonlijke veiligheid en deze van uw collega’s.

Omdat niet iedereen in dezelfde mate te maken krijgt met elektriciteit, bestaan er verschillende versies van de opleiding BA4 gewaarschuwden. Zo bieden wij cursussen aan als basis en voor elektriciens. Wie zich nog verder dient te bekwamen, raden wij aan om de vervolgopleiding BA5 vakbekwamen te volgen.

Door een goede kennis van de ba 4 wetgeving bent u in staat om arbeidsongevallen met elektriciteit te voorkomen. Dit is allemaal mogelijk dankzij een opleiding BA4 gewaarschuwden!

C'est pourquoi la législation prévoit une formation spécifique pour les personnes travaillant à côté d'installations électriques.

Ce formation s'adresse aux travailleurs qui n'ont pas de connaissances préalables en électricité et qui n'effectuent pas d'opérations électriques eux-mêmes.

Cette formation, vous apprendrez à reconnaître les dangers électriques, à les évaluer et à agir de manière appropriée !

 • Législation (RGIE) et responsabilités
 • Concepts de base de l’électricité
 • Basse tension
 • Équipement de commutation et de protection
 • Signalisation et utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI)
 • Dangers de l’électricité et intervention d’urgence
 • Vital 5: libérer, verrouiller, mesurer, broyer et délimiter
 • Dans nos cas pratiques, nous préférons travailler sur la base de votre analyse interne des risques et de votre matériel photo.

De cette formation nous organisons également un cours  BA4 les personnes averties light ou un spécifique BA4 pour les électriciens. Les personnes qualifiées qui effectuent elles-mêmes des interventions dans l’armoire électrique sont mieux lotis de suivre le cours BA5 personnes qualifiées.

PAS DE MOTS, MAIS DE ACTES!

 • Formation théorique avec test des exercises pratiques appliqués et des tests.
 • Cette formation fait partie des connaissances obligatoires pour accorder une déclaration de compétence BA4 par l’employeur.
 • L'employeur est toujours responsable des directives situationnelles internes basées sur l'analyse des risques.

QUE DIT LA LOI?Wet 1

 • La compétence des personnes caractérisées par le code BA4 ou BA5 est attribuée aux travailleurs par l’employeur et est définie dans un document qui définit clairement les activités et les installations électriques auxquelles la compétence s’applique. (KB 25-04-2004, art 3.2).
 • L'employeur assure la formation nécessaire des salariés et donne les instructions nécessaires pour éviter les risques inhérents à l'utilisation, au fonctionnement et aux travaux sur l'installation électrique, en tenant compte des tâches confiées à ces salariés (Codex boek III, titel 2) 

Ba4 Gewaarschuwde Personen Opleiding
Ba4 Gewaarschuwden Cursus
Ba4 Elektriciteit Veiligheid Attest

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.