• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Veiligheidscoordinator niveau B (80 uur) ism Vekmo

Behaal je getuigschrift veiligheidscoördinator niveau B?


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIVEAU B?

Veiligheidscoordinator 02 Praxis Training

Het is wettelijk verplicht een veiligheidscoördinator aan te stellen voor elk bouwproject waarbij twee of meerdere aannemers gelijktijdig of achtereenvolgens betrokken zijn.

Als je de veiligheid op een bouwwerf wil coördineren, ben je volgens de wet verplicht om een getuigschrift Veiligheidscoördinator te behalen via een erkend instituut. 

Je moet ook beschikken over de nodige beroepservaring. 

Daarna is het noodzakelijk om jaarlijks bij te scholen.

Veiligheidscoördinator verplicht

Indien u werken uitvoert op een bouwwerf waarbij 2 of meer aannemers bij betrokken zijn, is de aanstelling van een veiligheidscoördinator bij wet verplicht. Deze regel geldt zowel voor werken die tegelijk of na elkaar worden uitgevoerd. Het wettelijk kader hiervoor staat beschreven in het KB van 25/01/2001. Dit Koninklijk Besluit is van toepassing op zowel tijdelijke als op mobiele bouwplaatsen.

Bezit u het certificaat veiligheidscoördinator nog niet? Bent u momenteel ingeschreven om een dergelijk getuigschrift te behalen of denkt u eraan om de opleiding tot veiligheidscoördinator niveau B te volgen? Hierna leest u meer over deze verplichte vorming die 80 uur in beslag neemt. Hebt u de cursus veiligheidscoördinator niveau b in het verleden reeds met goed gevolg afgerond? In dat geval is het belangrijk om jaarlijks deel te nemen aan een aanvullende bijscholing om uw kennis up-to-date te houden.

Veiligheidscoördinator opleiding

De opleiding veiligheidscoördinator niveau b wordt zowel online als op locatie gegeven. De online sessies vormen het grootste deel van de cursus en vinden live plaats. U volgt zowel ‘s morgens als tijdens de namiddag les. De online lessen beginnen ‘s ochtends om 9 uur en ‘s namiddags om 13 uur 30. Enkel bij werfbezoeken komt u op locatie. Hierbij kunt u rekenen op de deskundige begeleiding van een ervaren senior veiligheidscoördinator.

Naast de praktische vaardigheden krijgt u tijdens uw opleiding veiligheidscoördinator eveneens de nodige bagage mee over toepasbaar strafrecht en burgerlijk recht. Na het tot een goed einde brengen van de cursus veiligheidscoördinator is het belangrijk dat u bereid bent om zich jaarlijks op lange termijn te blijven bijscholen.

Taken veiligheidscoördinator

Als veiligheidscoördinator staat u in voor een aantal essentiële taken. In de cursus veiligheidscoördinator laten wij u eerst kennismaken met wat preventie op de werf inhoudt. Verder leert u een risicoanalyse te maken.

Daarnaast wordt een veiligheidscoördinator van in het begin van een project ingezet. Zo superviseert u ook de ontwerpfase van een bouwproject. Nadien volgt de uitvoerende fase tijdens de eigenlijke werken. In deze fase coördineert u ook werken met hef- en hijswerktuigen. U staat eveneens in voor de preventie met betrekking tot valgevaar op de werf. Bij vele bouwwerken horen ook slopen. Ook hierbij dient u de veiligheid te bewaken.

Op een werf krijgt u niet alleen te maken met klassieke bouwmaterialen, maar ook met diverse stoffen die met elkaar kunnen reageren. Zo leert u tijdens de opleiding veiligheidscoördinator welke fysische, biologische en chemische reacties zich kunnen voordoen en hoe u hierbij de veiligheid kunt en dient te bewaken. En dan is er nog het brandgevaar op de werf.

Tevens staat u ook in voor de begeleiding van werfbezoeken door derden en de daarbij behorende veiligheidsaspecten. Om dit alles in goede banen te kunnen leiden dient een werf optimaal te zijn ingericht. Goede signalisatie en een optimale doorgang zijn hier van levensbelang.

Veiligheidscoördinator worden

Bent u iemand die de veiligheid op een bouwwerf wilt coördineren? Dan bent u de geknipte kandidaat om de cursus veiligheidscoördinator te volgen.

Als veiligheidscoördinator hebt u op een bouwwerf een belangrijke preventieve taak. U zal ingezet worden bij verbouwingen en op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen waar een erkende veiligheidscoördinator dient aanwezig te zijn. Verder behoort het opmaken van een gedetailleerd en juist veiligheidsverslag tot uw opdracht. Hiertoe is het belangrijk dat u werfbezoeken aflegt.

Behalve over de nodige technische vaardigheden is het belangrijk dat u als veiligheidscoördinator eveneens over uitstekende communicatieve skills beschikt. Zo behoren ook conflictbeheersing en het oplossen ervan tot uw taken. Verder komt u professioneel in contact met diverse nutsbedrijven waarbij deze skills van pas komen. Het is belangrijk dat u in staat bent om te werken in kleine ruimtes en tunnels.

Examen veiligheidscoördinator

Na het laatste lesdeel volgt het examen veiligheidscoördinator niveau b. Dit bestaat uit een theoretisch en uit een praktisch gedeelte. De dagen en dagdelen waarop de opleiding plaatsvindt staan duidelijk vermeld bij de informatie die u krijgt bij uw inschrijving voor de cursus veiligheidscoördinator. U moet rekening houden met 20 lesdelen van elk 4 uur. In de praktijk neemt deze opleiding 10 volledige dagen (live online) in beslag.

Diploma veiligheidscoördinator

Na het volgen en met goed gevolg afronden van deze opleiding komt u in het bezit van het diploma veiligheidscoördinator niveau b. Dit getuigschrift stelt u in staat om projecten met een van bouwwaarde lager dan 3,4 miljoen euro in goede banen te leiden.

Om de taak op een zowel veilige als wettelijke manier te kunnen uitvoeren, dient u als verantwoordelijke te beschikken over een attest veiligheidscoördinator niveau b. Ook als u momenteel of in de toekomst een dergelijke taak krijgt toebedeeld of u wenst als coördinator aan de slag te gaan, dan dient u het getuigschrift van veiligheidscoördinator in uw bezit te hebben.

Het certificaat niveau B volstaat voor bouwprojecten tot een bouwwaarde lager dan 3,4 miljoen euro.

De lessen gaan live online door. De voormiddag sessie start om 9u, de namiddag sessie start om 13u30.

Bij inschrijving ontvang je de volledige planning.

Werfbezoeken gebeuren uiteraard op de werf en onder begeleiding van een senior veiligheidscoördinator.

Online training: 20 modules van 4 uur met aansluitend het examen niveau B

OPLEIDING VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIV. B 

Dit is een all-in opleiding bestaande uit 10 lesdagen, opgedeeld in 18 live online lessen en 1 lesdag op de werf. In totaal dus 80 lesuren. Aan het einde van het opleidingstraject neem je deel aan de erkende theoretische en praktische examens.

ZELFSTUDIE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIV. B

Zelfstudie via syllabus met de meest relevante wetteksten (Welzijnswet en KB’s Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen) en de presentaties (hand-outs) van onze docenten. Er is geen begeleiding voorzien. Je komt het examen afleggen als je er klaar voor bent. 

ZELFSTUDIE PLUS VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR NIV. B

Zelfstudie via syllabus met de meest relevante wetteksten (Welzijnswet en KB’s Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen) en de presentaties (hand-outs) van onze docenten. Je komt het examen afleggen als je er klaar voor bent. De zelfstudie plus is aangevuld met maar liefst 24u aan hulpbronnen:

 • gratis toegang tot 3 lesvideo's (3 x 4u) Beschik je liever meteen over alle onlinevideo's van alle lessen? Dat kan voor 150 euro extra.
 • een vrijblijvende deelname aan een geleid werfbezoek (8u)
 • een deelname aan een live online Q&A moment  (4u)

PROGRAMMA VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR

 1. Missie van de Veiligheidscoördinator (Inleiding)
 2. Algemene preventiebeginselen en inleiding in risicoanalyse
 3. Aanstelling van de Veiligheidscoördinator + Veiligheidscoördinatie in de ontwerpfase
 4. Artikel 30: Waarom, wat en hoe?
 5. Coördinatie verwezenlijking en de coördinatie-instrumenten in uitvoeringsfase
 6. Hef- en hijswerktuigen
 7. Asbestherkenning- en verwijderingsmethodes
 8. Werken met valgevaar
 9. Veilige sloopwerken
 10. Verschillende rollen binnen de Welzijnswet
 11. Risicoanalyses en ongevalsonderzoek
 12. Fysische, biologische en chemische agentia op de werf
 13. Brand en explosies: noodprocedures in de bouw
 14. Werfinrichting, signalisatie en circulatie op de werf
 15. Het perfecte veiligheidsverslag (geleid werfbezoek)
 16. Communicatie en conflictbeheersing op de werf
 17. Werken door nutsmaatschappijen + werken in besloten ruimtes en tunnelwerken
 18. Strafrechtelijke & burgerrechtelijke aansprakelijkheden in de bouw
 19. Elektrische veiligheid op de werf
 20. Herhalingsles - spoedcursus Veiligheidscoördinatie + Q&A

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Deze training wordt georganiseerd door onze partner Vekmo (erkenning MB 11/03/22)
 • 10 lesdagen (live online): opgedeeld in 20 halve lesmodules van 4 uur
 • In totaal 80 lesuren
 • Ook mogelijk als zelfstudie pakket met opstartdatum naar keuze
 • Daarna volgt een theoretisch en praktisch examen niveau B, een 1ste examenkans is inbegrepen in de prijs
 • Herkansing examen: theorie: €250 / praktijk: €350 (excl.btw)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

De coördinatie is verplicht voor alle bouwwerken die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd. Het KB 25/01/01 is van toepassing op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen aangegeven in kader 1.

Preventieadviseur Training
Preventieadviseur Opleiding
Preventieadviseur Cursus

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.