• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Chroom-6 blootstelling en herkennen

Chroom-VI een nieuw risico op kanker? 


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING BLOOTSTELLING EN HERKENNEN VAN CHROOM-6?

chroom 6 waarschuwingsbord

Net als asbest komt chroom-6 de afgelopen jaren veel negatief in het nieuws.

Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot kanker!

Blootstelling van arbeiders aan de kankerverwekkende stof chroom-6 leidde onlangs tot een hoge boete voor de werkgever.

Chroom-6 herkennen

In de opleiding chroom-6 leer je in welke materialen en producten deze giftige stof voorkomt, hoe je deze stof kunt herkennen, en hoe je moet handelen om een veilige werkomgeving te behouden. Wanneer chroom-6 gebruikt wordt of vrijkomt is goede bescherming tegen blootstelling noodzakelijk.

Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn bijvoorbeeld werkkleding, handschoenen en ademmaskers. Chroom-6 is niet giftig zolang het opgesloten zit van zodra het materiaal echter bewerkt wordt zoals het schuren, zagen, boren, branden of slopen komt er een giftige stof vrij, dat een gezondheidsrisico vormt bij blootstelling aan chroom-6.

Chroom-6 toepassingen

Chroom-6-verbindingen zijn in verschillende materialen en producten terug te vinden. De voornaamste toepassing is in roestwerende verf door zijn sterk corrosiewerende eigenschappen wordt het toegevoegd aan grondverven en/of primers als coating of kleurpigment. 

Ook kan het voorkomen in geconserveerd hout dat in de industrie en in de tuin voor buiten gebruikt wordt. Het gebruik van Chroom-6 is terug te vinden in verschillende toepassingen, voorbeelden hiervan kunnen zijn:

 • Hekwerken;
 • Bruggen;
 • Lantaarnpalen;
 • Dakconstructies;
 • Draagconstructies;
 • Kunstwerken;
 • Gebouwen;
 • Stations en materieel;
 • Vliegtuigen;
 • Treinen;
 • Boten;
 • Onderzeeërs.

Chroom-6 cursus

In de cursus chroom-6 worden de wetgeving en eigenschappen van de verschillende producten die chroom-6 kunnen bevatten besproken en leer je hoe je deze kunt herkennen en behandelen aan de hand van duidelijke praktijksituaties. De cursus is voor elke deelnemer die beroepsmatig in aanraking kunnen komen met Chroom-6.

Certificaat chroom-6

Na het volgen van de cursus leert de cursist de producten en materialen herkennen die chroom-6 kunnen bevatten en heeft de cursist inzicht in de gevaren van chroom-6 om de correcte handelingen uit te voeren en deze kennis over te dragen om een veilige werkomgeving te voorzien. Wie slaagt voor de opleiding ontvangt zijn chroom-6 certificaat!

Volgens de wet zijn enkel werknemers die een adequate opleiding krijgen, gemachtigd tot werken waar blootstelling aan chroom 6 wordt verwacht.

WAT IS CHROOM-6 ?

Chroom-6 is een metaal, gebruikt als additief voor lak, grondverven of primers waarover een topcoating wordt aangebracht.

Met zijn corrosiewerende eigenschappen voorkomt het roestDe voornaamste toepassing van chroom-6 zit dan ook in roestwerende verf.

Het komt ook voor in geconserveerd hout gebruikt in industrie, houten tuinmeubelen en speeltoestellen.

Andere gekende toepassingen zijn: stalen bruggen, treinstellen, boten, vliegtuigen, militair materieel, lantaarnpalen en draagconstructies.

Samengevat: Chroom-VI kom je tegen op bijna alle metalen onderhevig aan de weersomstandigheden

GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID ?

Bij onderhoud of bewerking van Chroom-6-houdende toepassingen komt de stof vrij in rook-, damp- of stofvorm.

De chroom-6-verbinding kan op drie manieren in het lichaam terechtkomen door inslikken (maag), inademen (longen) of via de huid.

Chroom-6 is schadelijk voor de gezondheid en kan leiden tot kanker!

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
 • Wat is chroom-6
 • Hoe herken ik chroom-6 in diverse coatings? 
 • Eigenschappen van chroom-6
  • Soorten producten die chroom-6 kunnen bevatten
  • Herkennen van chroom-6
 • Handelingen die tot blootstelling leiden
 • Gezondheidsrisico’s bij blootstelling
 • Veilige werkmethoden
  • Gezondheidstoezicht
  • Preventie en risicobeoordeling
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
  • Eerste hulp, nood- en ontsmettingsprocedures
 • Inventariseren van chroom-6
  • Rapportage

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische training met toegepaste praktijkvoorbeelden
 • Bij voorkeur op basis van uw interne risicoanalyse en fotomateriaal
 • Elke deelnemer ontvangt een officieel certificaat

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • De werkgever is ertoe gehouden voor alle werkzaamheden waarbij zich een blootstelling aan kankerverwekkende, mutagene of reprotoxische agentia kan voordoen, een risicoanalyse uit te voeren. (Codex boek VI.2-3) 
 • Indien uit de risicoanalyse blijkt dat er een risico voor de veiligheid of de gezondheid van de werknemers bestaat, moet de blootstelling van de werknemers worden voorkomen en dient de werkgever in voorlichting en opleiding van de werknemers te voorzien; (Codex boek VI.2-4)
 • Wanneer onderhoudswerken worden voorzien waarbij een aanzienlijke toename van de blootstelling aan de stof wordt verwacht, moet de duur van de blootstelling van de werknemers zoveel mogelijk worden beperkt en zijn enkel werknemers die een adequate opleiding en specifieke instructies hebben gekregen gemachtigd om toegang te hebben tot die werken. (Codex boek VI.2-6) 
 • Codex boek VI Titel 2

 

Chroom 6 Roestwerende Verf3 Min
Chroom 6 Kinderspeelgoed Min
Chroom 6 Huid3 Min

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.