• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Vertrouwenspersoon basisopleiding

Behaal nu uw certificaat van vertrouwenspersoon!


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING TOT VERTROUWENSPERSOON?

Opleidig vertrouwenspersoon

Binnen een bedrijf is de vertrouwenspersoon het aanspreekpunt voor medewerkers die zich niet zo goed in hun vel voelen

Een vertrouwenspersoon in het bedrijf is verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid en volgt de wetgeving op vlak van psychosociale risico's.

Aanstelling vertrouwenspersoon

De aanstelling van een vertrouwenspersoon is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen. Het is het eerste aanspreekpunt en sleutelfiguur in de preventie van psychosociale risico’s op de werkvloer.

Een werknemer kan terecht bij een vertrouwenspersoon voor alle meldingen rond psychosociale risico’s zoals stress, pestgedrag, burn-out, ongewenste seksuele intimiteiten, alcohol, drugs…

Opleiding vertrouwenspersoon

Het volgen van een opleiding tot vertrouwenspersoon is verplicht. Na de aanstelling als vertrouwenspersoon binnen de organisatie, is het wettelijk verplicht om binnen de twee jaar na aanstelling een opleiding van minstens 5 dagen te volgen om de functie tot vertrouwenspersoon uit te voeren.

Certificaat vertrouwenspersoon

Na deze 5-daagse opleiding heb je de vereiste kennis en vaardigheden verworven om de functie van vertrouwenspersoon uit te oefenen. Wie slaagt voor de cursus ontvangt het certificaat van vertrouwenspersoon!

De persoon in kwestie moet niet alleen op de hoogte zijn van de huidige wetgeving en procedures, maar moet ook in staat zijn duidelijk te communiceren met de medewerkers en conflicten op te lossen.

WAT DOET EEN VERTROUWENSPERSOON?

Een vertrouwenspersoon treedt op wanneer er zich problemen voordoen die te maken hebben met psychosociale risico's op het werk.

Hieronder verstaan we:

 • Pesten
 • Ongewenst seksueel gedrag
 • Agressie
 • Stress
 • Conflicten

Een vertrouwenspersoon is de rechterhand van de preventieadviseur en zorgt voor een open en veilige sfeer op de werkvloer.

WAT BIEDT DE OPLEIDING?

In de opleiding vertrouwenspersoon ligt de nadruk op de praktijk aan de hand van cases, rollenspelen en trainers met jarenlange ervaring.

Volgende topics in de training vertrouwenspersoon komen aan bod (art. I.3-58)

 • Module 1 (minstens 3 uur): wettelijk kader - wat is de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon?
 • Module 2 (minstens 3 uur): wat verstaan we onder psychosociale risico's op het werk?
 • Module 3 (minstens 6 uur): gesprekstechnieken in kader van psychosociale interventies
 • Module 4 (minstens 18 uur): bemiddeling en beheersing van probleemsituaties en conflicten bij psychologische interventies

WAT ZIJN DE BASISTAKEN VAN EEN VERTROUWENSPERSOON?

Het takenpakket is niet vast omlijnd. De belangrijkste taken zijn 

 • Deelnemen aan het collectief preventiebeleid in samenwerking de preventieadviseur
 • Inclusief de administratieve info voor het opstellen van het jaarverslag bezorgen
 • Medewerkers met raad en opvang bijstaan in persoonlijke gevallen: 
  • Luisteren
  • Steunen
  • Neutraal advies geven
  • Doorverwijzen
  • Eventueel bemiddelen bij conflicten

Dankzij deze cursus leer je snel de symptomen van psychosociale risico's te herkennen en kun je tijdig ingrijpen.

Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht, ook tegenover de werkgever.

Hij hanteert een onpartijdige, objectieve houding en velt geen oordeel vellen over het functioneren van een medewerker.

VERTROUWENSPERSOON: WETTELIJK VERPLICHT OF NIET?

Het aanstellen van één of meer vertrouwenspersonen is vrijwillig, maar sterk aanbevolen

"Wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, moet ten minste één van de vertrouwenspersonen verplicht deel uitmaken van het personeel van de onderneming (vanaf 20 werknemers)."

"Noodzakelijk dat er minstens één persoon is die een grondige kennis heeft van de interne werking van de onderneming opdat het probleem dat zich voordoet gemakkelijker zou kunnen begrepen worden en opdat ten minste één van de personen die tussenkomen gemakkelijker toegankelijk zou zijn voor de werknemers."

"Daarnaast kunnen het geheel van de werknemersvertegenwoordigers in het Comité de werkgever vragen een vertrouwenspersoon aan te duiden."

Een vertrouwenspersoon op de werkvloer maakt het voor medewerkers laagdrempelig om tijdig hulp in te roepen.

Zeker voor werknemers die te maken hebben met geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk is het prettig als zij rechtstreeks terecht kunnen bij iemand van het eigen personeel.

Ook bij conflicten, werkdruk en onduidelijkheid over de taakinhoud is het eenvoudiger om een interne vertrouwenspersoon aan te spreken dan de stap naar de externe dienst voor bescherming en preventie op het werk te zetten. 

WIE KAN VERTROUWENSPERSOON WORDEN?

Deze cursus vertrouwenspersoon is specifiek voor:

 • Medewerkers die de functie van vertrouwenspersoon uitoefenen
 • Medewerkers die de functie in de toekomst op zich zullen nemen

Vanaf 1 september 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon binnen de twee jaar na zijn aanstelling verplicht een opleiding van minstens 5 dagen volgen.

In principe kunnen alle personeelsleden van de werkgever vertrouwenspersoon worden, met uitzondering van enkele functies. 

Volgende personen kunnen de taak van vertrouwenspersoon niet op zich nemen: werkgever, leidinggevenden (uitgezonderd middenkader), preventieadviseur, vertegenwoordiger van werkgever of medewerkers in de ondernemingsraad of het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en leden van de vakbondsafvaardiging.

Wie de "Basisopleiding vertrouwenspersoon" met goed doorloopt, ontvangt na afloop het officieel certificaat 'Vertrouwenspersoon'.

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is wettelijk niet verplicht, maar wanneer de preventieadviseur psychosociale aspecten deel uitmaakt van een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk, moet ten minste één van de medewerkers aangesteld worden als vertrouwenspersoon (behalve indien het bedrijf minder dan 20 medewerkers telt).
 • Vanaf 1 september 2014 moet elke nieuwe vertrouwenspersoon binnen de twee jaar na zijn aanstelling verplicht een opleiding van minstens 5 dagen volgen.
 • Hiertoe volgt de vertrouwenspersoon de opleidingen om deze te verwerven alsook om deze te verbeteren inzonderheid door middel van de supervisies bedoeld in bijlage I.3-1, B) die minstens eenmaal per jaar plaatsvinden." (Codex boek I, titel 3)

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.