• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Asbestinventarisatie

Behaal nu uw officieel certificaat als asbestdeskundige

 over een asbestinventaris beschikken.

Enkel gecertificeerde "asbestdeskundigen inventarisatie" maken een geldig asbestinventaris attest op!

Dit gebeurt volgens het standaard inspectieprotocol van de OVAM.

INHOUD VERPLICHTE BIJSCHOLING ASBESTDESKUNDIGE 2024

THEORIE

 • Wetgeving: algemeen en veranderingen
 • Gemene delen en gemeenschappelijk gebruikte delen
 • Inspanningsverplichtingen ADI en aansprakelijkheden
 • Juist gebruik databank en naleven inspectieprotocol

PRAKTIJK

 • Omzetten van de vier theorie onderdelen in de praktijk
  • Deelnemers moeten deze case verplicht voorbereiden!
  • Asbestattest opstellen voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw
  • Volgens script uitgeschreven door Ovam
 • Fysieke rondgang: asbestinventarisatie
  • Extra halve dag voor ADI's die de bijscholing in 2023 niet hebben gevolgd
  • Niet-destructief onderzoek
  • Monstername pleisterwerk
  • Bouwkundige inzichten
  • Materiaalherkenning

WIE MOET DE BIJSCHOLING 2024 VOLGEN?

Elke persoonsgecertificeerde ADI, ongeacht of die aangesloten is bij een CI, moet elk kalenderjaar een bijscholing volgen vanaf het jaar zelf van het verkrijgen van het persoonscertificaat.

 • ADI die in 2022 gecertificeerd werd, in 2023, 2024, 2025… een bijscholing moet volgen
 • ADI die in 2024 een certificaat kreeg, de bijscholing van 2024 ook al moet volgen, ook wie op het einde van het jaar 2024 hun persoonscertificaat krijgt
 • Volgt een ADI de jaarlijkse verplichte bijscholing niet, dan begaat die een non-conformiteit van categorie III en kan de CI het certificaat voorwaardelijk opheffen

INHOUD VERPLICHTE TRAINING ASBESTDESKUNDIGE

 • Klassikale opleiding: theorie + praktijk + E-learning
 • 3 dagen (21 uur) 

DAG 1

 • Situering asbestattest en asbest afbouwbeleid
 • Toegepaste bouwkunde en luchtstromen
 • Situering van het certificatiereglement
 • Concepten van het inspectieprotocol
  • Constructieniveau
  • Onderzoeksniveau
  • Materiaalniveau
  • Databankniveau
 • Monstername volgens inspectieprotocol + veiligheid
 • Gebruik databank
 • Toepassen basiskennis volgens uniforme richtlijnen

DAG 2

 • Samenvatting dag 1
 • Stappenplan asbestinventarisatie
 • Opdrachtbrief overlopen
 • Casestudies databank
 • Monsterherkenning op basis van monsters in potjes, foto's en situatiebeschrijving

DAG 3

 • Monstername theorie
 • Monstername praktijk volgens inspectieprotocol
  • Veiligheidsvoorschriften bij inspectie (PBM)
  • Procedure testen
  • Gereedschappen controleren
  • Monstername
 • Lijst van kennisonderdelen
 • Voorbereiding examen met vraagstelling en proefexamen

INHOUD VOOROPLEIDING BASISKENNIS ASBEST

VOOROPLEIDING ASBEST: E-LEARNING INHOUD

 • Asbest basiskennis geeft een antwoord op de vragen wat is asbest? Wat zijn de eigenschappen en gevaren? Hoe werk je veilig met asbest?
 • Wat is asbest?
 • Oorsprong geografisch
 • Geschiedenis: belangrijke mijlpalen
 • Economisch succesverhaal
 • Soorten: verschillende hoofdgroepen met hun kenmerken
 • Eigenschappen van asbest
 • Fysisch en chemische eigenschappen
 • Verband en typische toepassingen
 • Hechtgebonden versus niet hechtgebonden asbest
 • Soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten
 • Gebruik in installaties en gebouwen
 • Gevaren van asbest: gezondheidsrisico’s
 • Soorten ziektes en latentietijd
 • Soorten blootstelling: professioneel, secundair, omgeving
 • Aanleidingen tot blootstelling aan asbest: handelingen, momenten, locatie, incidenten en calamiteiten
 • Deel 2: asbest wetgeving en basiskennis inventarisatie bespreken we specifieke Belgische, Vlaamse, Brusselse en Waalse wetgeving rond asbestinventarisatie. Daarna bekijken we het uitvoeren van monsternames en het stappenplan voor het opstellen van de asbestinventaris.
 • Asbest: wetgeving en bevoegdheden in België
 • Verschillende definities van asbest
 • Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië
 • Federale arbeidswetgeving: Codex over het welzijn op het werk
 • Vlaamse milieuwet- en regelgeving:
 • Vlarem II
 • Vlarema
 • Materialendecreet
 • Sloopopvolgingsplan: wanneer en door wie opgemaakt
 • Vlaamse gezondheidsregelgeving
 • KB 23-10-2001 tot beperking van het op de markt brengen en van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (asbest)
 • Brusselse milieuwetgeving: besluit van de Brusselse hoofdstedelijke regering rond de bescherming van het leefmilieu en publiek bij renovatie sloop en asbestwerven
 • Asbest inventarisatie: wetgeving en bevoegdheden in België
 • Verschillende definities van asbest inventarisatie
 • Relevante wetgeving op verschillende niveaus: Europees, federaal, Vlaanderen, Brussel en Wallonië
 • Nieuwe verplichting asbestinventaris: wanneer en door wie?
 • Verschillende soorten asbestinventarissen volgens Belgische, Vlaamse, Waalse en Brusselse wetgeving
 • Hoe een asbestinventaris opstellen
 • Opstellen asbestinventaris: stappenplan
 • Uitvoeren van monsternames
 • Analysemethoden
 • Asbest verwijdering: wetgeving en bevoegdheden in België
 • Risicobeoordeling
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
 • Soorten methodes voor asbestverwijdering volgens Codex over het welzijn op het werk
 • Verantwoordelijkheden voor keuze van werkmethode
 • Verwijdering van afvalstoffen
 • Een asbestdeskundige maakt de asbestinventaris op van het aanwezige asbest in woningen, bedrijfsgebouwen of in de werkzone van werkgevers.

  De basiskennis rond asbest, inventarisatie en de verschillende wetgevingen maakt deel uit van het verplichte examen.

  Een aanrader voor iedereen actief in EPB-verslaggever, immobiliën, immo-kantoren, vastgoedverkopers, syndicus, notarissen, advocaten, architecten, ...

  Opgelet: ook de asbestdeskundigen erkend in Nederland moeten een Belgisch persoonscertificaat als asbestdeskundige inventarisatie behalen!

  GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

  • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
  • Theoretische training met praktijkvoorbeelden
  • Vooropleiding basiskennis asbest: gebaseerd op de toetstermen uitgeschreven door de OVAM
  • Bij de vooropleiding ontvangt u het handboek "Asbest: niet wachten tot het stof gaat liggen"
  • Hand-outs beschikbaar via E-learning platform met veel extra info
  • Toegang e-learning blijft 6 maanden geldig
  • Geef bij inschrijving voor de verplichte bijscholing uw certificatie-instelling door in het vak opmerkingen
  • Startfiche voor een nieuwe asbestdeskundige

  EXAMEN

  • Inschrijven voor het examen kan bij IBEX: https://asbestexamens.be/
  • Praxis Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud en resultaten van externe examens
  • Toelatingsvoorwaarde: "beschikken over een diploma secundair onderwijs type ASO of TSO of een gelijkwaardig diploma of beschikken over minimaal twee jaar relevante beroepservaring, opgedaan in de afgelopen zes jaar. De relevante beroepservaring wordt aangetoond door een verklaring op erewoord", Vlarema Art. 5.4.10.
  • Conform art 5.5 in het Certificatiereglement kan de certificatie instelling een dossierkost aanrekenen
  • Bent u geslaagd voor het examen voor 'asbestdeskundige inventarisatie', dan kunt u een persoonscertificaat bekomen bij een erkende certificatie-instelling asbest. Als asbestdeskundige kunt u kiezen bij welke certificatie-instelling u een certificaat aanvraagt. Bron: https://ovam.vlaanderen.be/hoe-word-ik-asbestdeskundige 

  Proces asbestdeskundige inventaris PraxisTraining

  WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

  Asbest Huis Plaatsen Woning
  Asbest Verboden Daken
  Asbest Herkennen Cursus

  * opleiding is erkend bij BIV ( 6 uur per dag)

  Snelle links

  ★★★★★

  Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.