• 24/7
 • 18 talen
 • 14 erkenningen
 • 31 locaties
 • 4500 certificaten/jaar
 • tevredenheid van 8,7
 • online inschrijven

Brandbestrijding evacuatie praktijk icon arrows

Zorg dat je weg bent... in de juiste richting!


WAT KRIJG JE IN DEZE PRAKTIJKOPLEIDING EVACUATIE?

redding uitgang evacuatie icoon

Bij een brand is de eerste en grootste zorg voor de werkgever de veiligheid van zijn medewerkers.

Via een evacuatieplan leren we snel en zonder gevaar het gebouw evacueren.

De werkgever moet minstens één keer per jaar een evacuatieoefening organiseren!

In deze cursus zetten we een evacuatieplan correct op, voeren we het uit en evalueren we nadien. En hopelijk loopt het fout, want daar leer je het meeste uit!

THEORIE

 • Veiligheid en verantwoordelijkheden
 • Risicoanalyse
 • Bedrijfsspecifieke afspraken rond brand en evacuatie

PRAKTIJK

 • Beschermingsmiddelen
 • Oriëntatie tijdens blindenwandeling
 • Evacuatietechnieken
 • Draag en tiltechnieken
 • Evacuatieplan uitvoeren in de praktijk
  • Reactie op de noodoproep, brandalarm of evacuatiealarm
  • Structuur, rolverdeling en communicatie tijdens de evacuatie
  • Signalisatie en pictogrammen
  • Controle en feedback
 • Actieplan voor de toekomst

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Theoretische introductie (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Elke deelnemer ontvangt een officieel certificaat

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 •  Overeenkomstig artikel I.2-21, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in deze titel. (Codex boek III, titel 3)
 • De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar taken volledig en efficiënt te vervullen (Codex boek III, titel 3). De werkgever bepaalt inzonderheid: de specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden, rekening houdend met de voorschriften opgenomen in bijlage 1:
  • De opleiding betreffende de interventie bij brand omvat theoretische en praktische elementen, onder andere praktische oefeningen in het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand volgens interventiescenario’s
  • De opleiding betreffende de evacuatie van de aanwezigen omvat theoretische elementen en praktische oefeningen betreffende de evacuatie
  • Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd

Evacuatie Brandbestrijding Gebouw
Evacuatie Oefening Training
Evacuatie Redding Verzamelpunt

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.7 uit 10 op basis van 5864 beoordelingen.