• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Brandbestrijdingsdienst eerste interventieploeg

Behaal nu uw certificaat


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING EERSTE INTERVENTIEPLOEG?

kind brandweerman brandbestrijding

Een geslaagde eerste bluspoging kan wel degelijk het verschil maken!

Een eerste interventieploeg of brandwacht biedt u de garantie dat het merendeel van de beginnende branden snel en kordaat geblust worden vooraleer zich grote rampen voordoen. 

Als lid van de brandbestrijdingsdienst leer je preventief handelen en gepast reageren bij een brand. Daarnaast leer je de nodige procedures voor evacuatie.

Wettelijk moet elk bedrijf een brandbestrijdingsdienst oprichten!

INTERVENTIE BIJ BRAND

 • Veiligheid en bedrijfsspecifieke afspraken rond brand en evacuatie
 • Verantwoordelijkheden en verwachtingen van de interventieploeg
 • Brandpreventie en risicoanalyse
 • Vuurdriehoek (brandstof, zuurstof en ontstekingsbron)
 • Ontstaan en ontwikkeling van een brandhaard
 • Soorten branden en brandklassen
 • Soorten kleine blusmiddelen toegepast op reële vuurhaarden
 • Blussen van een vaste stof met water, poeder of schuimblusser
 • Blussen van een vloeistofbrand met CO2 blustoestellen
 • Omgaan met vuur in een elektrisch verdeelbord
 • Benaderen en doven van een frietketel met een branddeken of vochtige doek
 • Nazorg van de vuurhaard

EVACUATIE VAN DE AANWEZIGEN 

 • Beschermingsmiddelen
 • Oriëntatie tijdens blindenwandeling
 • Evacuatietechnieken
 • Draag en tiltechnieken
 • Evacuatieplan uitvoeren in de praktijk
  • Reactie op de noodoproep, brandalarm of evacuatiealarm
  • Structuur, rolverdeling en communicatie tijdens de evacuatie
  • Signalisatie en pictogrammen
  • Controle en feedback
 • Actieplan voor de toekomst

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische introductie (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Zonder risico voor de deelnemers en onder begeleiding van professionele instructeurs
 • Elke deelnemer ontvangt een officieel certificaat

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Overeenkomstig artikel I.2-21, geeft de werkgever aan de werknemers de nodige vorming betreffende de preventiemaatregelen bedoeld in deze titel. (Codex boek III, titel 3)
 • De werkgever vergewist zich ervan dat de brandbestrijdingsdienst beschikt over voldoende middelen om haar taken volledig en efficiënt te vervullen (Codex boek III, titel 3). De werkgever bepaalt inzonderheid: de specifieke opleidingen nodig voor het verwerven van deze bekwaamheden, rekening houdend met de voorschriften opgenomen in bijlage 1:
  • De opleiding betreffende de interventie bij brand omvat theoretische en praktische elementen, onder andere praktische oefeningen in het gebruik van de beschermingsmiddelen tegen brand volgens interventiescenario’s
  • De opleiding betreffende de evacuatie van de aanwezigen omvat theoretische elementen en praktische oefeningen betreffende de evacuatie
  • Bijscholingen betreffende deze opleiding worden op regelmatige wijze georganiseerd

Brandbestrijding Evacuatie
Brandbestrijding pompier Cursus
Brandweer Cursus Praktijk

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.