• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Opleiding VCA Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VOL - VCA) Nederlands

Behaal nu je VCA-VOL diploma!


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN (VCA-VOL)?

simpsons safety evacuatie

VCA staat voor staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers en wordt beschouwd als een algemene standaard voor veiligheid.

In de VCA-VOL cursus krijg je als leidingegevende een theoretisch overzicht in de verschillende domeinen van de welzijnswet.

VCA OPLEIDING

Deze opleiding wordt de VCA vol genoemd en richt zich specifiek op leidinggevenden. Deze VCA opleiding is vooral theoretisch van aard. Inhoudelijk komende volgende onderwerpen aan bod: veiligheid en de verantwoordelijkheden van de werkgever, de codex en welzijnswet, ongevalspreventie, risico analyse, het geven van instructies en toepassen van procedures, ergonomie, werkvergunningen, het werken met gevaarlijke producten, wat te doen bij brand en ontploffingsgevaar, veilig werken met machines en elektriciteit, en het zekeren van lasten en veilig op hoogtes werken. De VCA vol is een must voor iedere leidinggevende die zijn team optimaal wil kunnen begeleiden en op een actieve wijze wil bijdragen tot ieders veiligheid op het werk.

VCA EXAMEN

We hoeven je niet vertellen dat veiligheid het hoogste goed is op het werk. Dit gegeven wordt steeds meer geofficialiseerd. De woorden VCA certificaat zijn bij de meeste werkgevers en werknemers niet onbekend. Wanneer je als werkgever of als uitzendkantoor potentiële werknemers aandacht besteedt aan het behalen van een VCA certificaat, dan zegt dat iets over jouw organisatie of bedrijf. Je vindt veiligheid belangrijk en uiteraard wil je voldoen aan de officiële veiligheidseisen op zowel nationaal als internationaal gebiedt. Door het volgen van een VCA opleiding leer je niet alleen wat de door de overheden vereiste veiligheidsnormen zijn, je vergroot ook nog eens je al bestaande kennis op veiligheidsgebied.

VCA ATTEST

We kijken er niet vanop wanneer werknemers een VCA opleiding of een VCA attest behalen. Wanneer leidinggevenden een VCA certificaat willen behalen, dan zijn er wellicht mensen die zich afvragen waarom dit noodzakelijk zou zijn. Toch is het behalen van een VCA attest ook voor leidinggevenden van belang. Als werkgever of als verantwoordelijke voor een team sta je dan misschien niet zelf op de werkvloer, toch is het belangrijk dat je zelf over de nodige kennis op gebied van veiligheid beschikt. Zo word je je meer bewust van de gevaren waarmee arbeiders op dagelijkse basis mee te maken krijgen. Op die manier kun je je beter inleven in hun werksituatie en kun je er op toezien dat de werkvloer nog veiliger wordt.

De VCA-VOL opleiding behandelt dezelfde thema's als de VCA-basis opleiding. Het grote verschil zit in de verdieping en benadering van de wetgeving vanuit het perspectief van de leidinggevende. Naast de verschillende gevaren en risico’s komen vooral ook jouw taken en verantwoordelijkheid als leidinggevende en mogelijkheden om invloed te hebben op veiligheid aan bod.

Als leidinggevende heb je namelijk specifieke verantwoordelijkheden in het kader van de hiërarchische lijn en die opdrachten pak je best serieus. Je brengt namelijk niet alleen het theoretische preventieconcept in de praktijk, je bent ook verantwoordelijk als iets fout loopt of als je jouw gezag niet hebt uitgeoefend.

We sluiten de opleidingsdag af met het officieel VCA-VOL examen, afgenomen door een onafhankelijk erkend VCA examencentrum

Met een VCA-VOL diploma bewijs je als leidinggevende de verplichtingen op vlak van veiligheid te kennen.

EIND- EN TOETSTERMEN VEILIGHEID VOOR OPERATIONEEL LEIDINGGEVENDEN VCA

De eind- en toetstermen definiëren over welke kennis operationele leidinggevenden moeten beschikken op de aangegeven gebieden. Ze dienen als basis voor het opstellen van de examenvragen. Ze hebben alleen betrekking op het domein kennis en zeggen niets over vaardigheden.

 • Wetgeving
  • Grondbeginselen veiligheids- en gezondheidswetgeving, welzijn, preventiestructuren, voorlichting / opleiding / onthaal, medisch onderzoek (gezondheidstoezicht), zorg voor andere personen dan werknemers (derden), verschillende werkgevers op één werkplaats, inspectie / toezicht, milieuwetgeving, arbeidstijdenwetgeving, uitzendarbeid, Europese en nationale richtlijnen, CE-markering
 • Gevaren, risico’s en preventie
  • Gevaar en risico, bronnen van gevaren en risico's, preventie, risicobeheersing en beleidsvoering, risicoanalyse, plan van aanpak / actieplan, communicatie naar de werkvloer, werkvoorbereiding, risicovolle werkzaamheden
 • Ongevallen: oorzaken en preventie
  • Begrippen, ongevallentheorie, achterliggende factoren, ongevallenpreventie, beleid op verschillende niveaus, ongevallen en incidenten behandelen, registreren en onderzoeken
 • Veiligheidsgedrag
  • Gedrag en veiligheid, gewenst gedrag, aanpak door leidinggevende, beïnvloeden van gedrag, observatierondes
 • Taken, rechten, plichten en overleg
  • Verplichtingen werkgever, taken / rechten / plichten van de werknemer, leidinggevenden als drijvende kracht, werkplekinspecties, VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)-overleg, certificatie / veiligheidspaspoort en opleidingen
 • Procedures, instructies en signalering
  • Veiligheidsregels, voorlichting / instructie / opleiding, veiligstellen van werkplekken en installaties, vergunningen, signalering en markeringen
 • Noodsituaties
  • Wat is een noodsituatie? bedrijfsnoodplan, bestrijding van noodsituaties, bedrijfshulpverlening, evacuatie
 • Gevaarlijke stoffen
  • Indeling en gevaren, vervoer, gezondheidseffecten, preventiemaatregelen, grenswaarden, etikettering / gevaarssymbolen en productinformatie, monitoring en medisch onderzoek, zuurstof, asbest, voorbeelden van veel gebruikte gevaarlijke stoffen, lekken, biologische agentia, industriële gascilinders
 • Brand en explosie
  • Hoe ontstaat brand? enkele begrippen, voorkomen van brand en explosies, invloed van brand op mens en omgeving, soorten branden, blusprincipes en middelen, wat te doen bij brand?
 • Arbeidsmiddelen
  • Gevaren van arbeidsmiddelen, preventiemaatregelen, vaste machines, elektrisch en pneumatisch handgereedschap, éénvoudig handgereedschap, hijswerktuigen, vorkheftruck, palletwagen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
  • Lassen en branden, slopen, wand- en vloeropeningen, graafwerkzaamheden, werken op hoogte, werken in besloten ruimte
 • Elektriciteit en straling
  • Gevaren en risico’s van elektriciteit, veiligheidsmaatregelen, kwalificaties, tijdelijk elektrisch materiaal, statische elektriciteit, straling
 • Ergonomische werkplek
  • Systeem mens-werkomgeving, lawaai, trillingen, klimatologische omstandigheden, verlichting, lichamelijke en mentale belasting, tillen van lasten, zitten en staan
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
  • Omschrijving en gebruik, oog- en gelaatsbescherming, gehoorbescherming, ademhalingsbescherming, hoofdbescherming, hand- en armbescherming, voet- en beenbescherming, lichaams- en valbescherming

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN

 • Theoretische opleiding (handboek niet inbegrepen) ter voorbereiding van het officieel VCA-VOL examen
 • Handboek Besacc Veiligheid voor operationeel leidinggevenden hier verkrijgbaar
  • 50% meer slaagkans als je het handboek VOOR het examen studeert!
  • Enkel het Nederlandse en Franse handboek zijn officiële Besacc-VCA uitgaven
  • Praxis Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud van handboeken

 • Schriftelijk examen
  • 70 meerkeuze vragen. Je slaagt als je minimum 64,5% haalt
  • Mondeling of voorleesexamen enkel op aanvraag
  • Afgenomen door een onafhankelijk erkend examencentrum
  • Mogelijk in volgende talen: Nederlands, Frans, Engels, Duits
  • Praxis Training is niet verantwoordelijk voor de inhoud en resultaten van examens
  • Test je kennis met de officiële proefexamens
 • Wie slaagt in het examen ontvangt het diploma VCA voor leidinggevenden
  • VCA diploma is 10 jaar geldig
  • VCA-diploma's zijn persoonlijke eigendom

WAT ZEGT DE WET?Wet 1

De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden zich ervan vergewissen dat de bedoelde werknemers de passende opleiding en instructies inherent aan zijn bedrijfsactiviteit hebben ontvangen. (Welzijnswet en Codex 04/08/1996, art 9)

Simpsons hoofdbescherming
Simpsons aantal dagen zonder ongeval
Simpsons ijsbergprincipe

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.