• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Asbest opleiding eenvoudige handelingen (8u)

Behaal nu uw certificaat asbest


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING ASBEST EENVOUDIGE HANDELINGEN?

asbest cursus eenvoudige handelingen

Het gebruik van asbest is al geruime tijd verboden, maar toch staan er nog veel gebouwen met asbest in.

ASBEST SANERING

Iedereen is zich terdege bewust van de gevaren van asbest. Het gebruik van asbest is al geruime tijd verboden, maar toch staan er nog veel gebouwen met asbest in ons land. Het is uitermate belangrijk voor de volksgezondheid dat deze gebouwen zo vlug gesaneerd worden.

Daarom is het belangrijk dat we aandacht besteden aan asbest verwijderen. Om dit op professionele wijze te kunnen doen is het belangrijk dat vaklui over vaardigheden beschikken zoals asbest herkennen en asbestverwijdering.

OPLEIDING ASBEST

De opleiding asbest richt zicht niet alleen specifiek tot werknemers en vaklui die asbest of asbesthoudende materialen slopen en verwijderen, maar ook tot werfleiders die verantwoordelijk zijn voor het leiding geven aan arbeiders die belast werden met asbest verwijderen.

De werknemers en werfleiders leren tijdens deze cursus mogelijke gevaren herkennen, inschatten en vervolgens gepast te handelen. Uiteraard moet asbest blootstelling te allen tijde vermeden worden.

BIJSCHOLING ASBEST

De inhoud en duurtijd van deze training ligt bij wet vast. In het eerste deel van de cursus asbest worden alle aspecten van asbest blootstelling en de preventie ervan behandeld. In deze module van de cursus wordt aandacht besteed aan de wetgeving ter zake en de verantwoordelijkheden van zowel werknemers, werkgevers als werfleiders. Zo leer je meer over de gezondheidsrisico’s bij asbestblootstelling, asbesthoudende producten en te vermijden handelingen die leiden tot asbest blootstelling.

Vervolgens gaan we in op praktische aspecten bij het aantreffen van asbest. Eenvoudige handelingen werken vaak het best, maar zijn doorgaans nog onvoldoende bekend bij de gemiddelde arbeider die ingezet wordt bij asbestverwijdering. Het respecteren van de veiligheidsregels en accuraat meten van het asbestgehalte vormen de sleutel tot de preventie van gezondheidsrisico’s.

Tot slot vermelden we nog dat de kennis omtrent asbest, asbestverwijdering, asbest blootstelling en asbest herkennen op lange termijn onderhouden dient te worden. Daarom wordt deze cursus m.b.t. alle aan asbest gerelateerde aspecten jaarlijks aangeboden. Het is ook wettelijk verplicht deze bijscholingsopleiding jaarlijks te volgen.

Sinds 16 maart 2006 is een Koninklijk Besluit van kracht dat iedereen die sporadisch of regelmatig met asbest in contact komt, verplicht tot het volgen van een gepaste opleiding.

Deze opleiding richt zich tot de personen die asbest of asbesthoudend materiaal verwijderen. Specifiek via de techniek van de eenvoudige handelingen waarbij het risico op vrijkomen van asbest erg beperkt is.

De cursus asbest eenvoudige handelingen verschaft de werknemers de nodige kennis en vaardigheden inzake preventie en veiligheid.

De inhoud van deze training ligt bij wet vast!

 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
 • Eigenschappen van asbest en gezondheidsrisico’s bij blootstelling
  • Soorten producten die asbest kunnen bevatten
  • Handelingen die tot blootstelling leiden
 • Veilige werkmethoden en meettechnieken
  • Gezondheidstoezicht
  • Preventie, PBM’s en risicobeoordeling
  • Eerste hulp, nood- en ontsmettingsprocedures
 • Specifieke regels en technieken
  • Voor het gebruik van PBM’s, nood- en ontsmettingsprocedures bij sloop- en verwijderingswerkzaamheden
  • Voor de behandeling en de verwijdering van asbestafval

Elke onderneming actief in bouw, elektriciteit, sanitair of andere mag de techniek van eenvoudige handelingen uitvoeren. Op voorwaarde dat alle werknemers inclusief de werfleider deze verplichte opleiding volgen!

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Volledige dag training duurt standaard 7 uur, tenzij anders vermeld
 • Theoretische inleiding met toegepaste praktijkvoorbeelden
 • Bij voorkeur op basis van uw interne risicoanalyse en fotomateriaal
 • Elke deelnemer ontvangt een officieel certificaat

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet

 • Enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd mogen de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren.
 • De basisopleiding duurt ten minste 32 uur en de jaarlijkse bijscholing 8 uur.
 • De werkgever doet voor het verstrekken van deze opleiding en deze bijscholing een beroep op een instelling extern aan de onderneming.
 • Voor werknemers die uitsluitend eenvoudige handelingen verrichten mag de opleiding zich beperken tot 8 uur en dient ze de reglementering inzake de sloop en verwijdering van asbest of asbesthoudende materialen niet te bevatten.
 • Link wetgeving asbest: Codex boek VI, titel 3

Asbest Blootstelling
Asbest Basisopleiding Slopen Verwijderen
Asbest Eenvoudige Handelingen

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 9.1 uit 10 op basis van 6482 beoordelingen.