• 24/7
 • 18 talen
 • 25 erkenningen
 • 82 locaties
 • 6.500 certificaten/jaar
 • Klanttevredenheid 9,1
 • Online inschrijven

Ergonomie hef- en tiltechnieken icon arrows

Spaar jezelf van levenslange rugklachten!


WAT KRIJG JE IN DEZE OPLEIDING ERGONOMIE HEFFEN EN TILLEN?

ergonomie training min

De risico’s verbonden aan heffen en tillen zijn een belangrijke oorzaak van arbeidsongevallen en medische afwezigheden.

CORRECT HEFFEN EN TILLEN

In vele beroepen zijn heffen en tillen noodzakelijke activiteiten. Op lange termijn zijn aan deze taken gezondheidsrisico’s verbonden. Los daarvan liggen heffen en tillen jammer genoeg aan de grondslag van arbeidsongevallen en een aantal beroepsziekten.

Dit heeft jaarlijks voor gevolg dat een aantal werknemers voor korte of langere duur thuis blijft ten gevolge van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast worden steeds meer maatregelen genomen om ziekteverzuim dat veroorzaakt wordt door overbelasting zoveel mogelijk tegen te gaan.

OVERBELASTING VERMIJDEN

Een juiste werkhouding zorgt ervoor dat werknemers belangrijke vaardigheden zoals correct tillen onder de knie krijgen. Om zulke werkwijze te kunnen hanteren is een opleiding ergonomie onmisbaar. Tijdens zulke opleiding kan een juiste werkhouding worden aangeleerd. Op die manier kunnen arbeidsongevallen en beroepsziekten op termijn vermeden worden.

Zowel voor de werkgever als voor de werknemer is dit een win-win situatie. De gezondheid van de werknemers zal er namelijk wel bij varen en de werkgever zal op termijn de voordelen ondervinden omdat het aantal dagen ziekteverzuim zal dalen.

ERGONOMIE OPLEIDING

Tijdens de opleiding ergonomie wordt eerst de medische toestand van de werknemer onder de loep genomen. Zo komen we er achter wat de oorzaken zijn van de klachten. Nadien kunnen we overgaan tot het aanleren van een juiste werkhouding en correct tillen en zo overbelasting vermijden.

Na het aanleren kunnen de juiste werkhouding en het correct tillen in de praktijk worden gezet. Dit gebeurt aan de hand van makkelijk uit te voeren oefeningen. Een juiste werkhouding zal niet alleen tijdelijke overbelasting vermijden tijdens het werk, maar ook bijdragen tot de preventie van rugklachten op latere leeftijd!

Ondanks de vergaande robotisering, hanteren we nog veel lasten puur manueel. Een correcte werkmethode kan zowel de medewerkers als bedrijf veel onheil besparen!

In deze training zoeken we eerst naar de oorzaken van fysieke overbelasting. Daarna gaan we aan de slag met de correcte tools en hef- en tiltechnieken. 

Aan de hand van eenvoudige oefeningen leren we correct bewegen en de juiste werkhouding aannemen om zo overbelasting te vermijden

Met een juiste werkhouding, vermijd je niet alleen tijdelijke overbelasting maar ook rugklachten op latere leeftijd!
 • Wetgeving en verantwoordelijkheden
  • Risico's en aandachtspunten
 • Definitie ergonomie
  • Basis anatomie en fysiologie van de mens
 • Gevolgen van fysieke overbelasting
  • Rugproblemen
  • Nekklachten
 • Tools en technieken in de praktijk
  • Werkhouding
  • Hef- en tiltechniek
  • Trek- en duwtechniek
  • Repetitief werken en "pauze-time"
  • Stretchen en spierversterkende oefeningen
  • Dagdagelijkse handelingen
 • Correct gebruik van machines

GEEN WOORDEN, MAAR DADEN!

 • Theoretische inleiding (30%) met veel praktijkoefeningen (70%)
 • Elke deelnemer ontvangt een officieel certificaat

WAT ZEGT DE WET?Wet 1

De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer een voldoende en aangepaste vorming in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ontvangt die speciaal gericht is op zijn werkpost of functie. Deze vorming wordt aangepast aan de ontwikkeling van de risico’s en aan het ontstaan van nieuwe risico’s en wordt indien nodig, op gezette tijden herhaald(Codex boek II, titel 3)

Ergonomie Hef Til Technieken Cursus
Hanteren Lasten Cursus
Ergonomie Hef Til Technieken Opleiding

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 9.1 uit 10 op basis van 6482 beoordelingen.