Wetgeving tijdelijke werkzaamheden op hoogte (codex boek IV, titel 5)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet


SAMENGEVAT

 • Werkgever beperkt het gebruik van ladders als werkpost op hoogte
 • Werkgever wijst een bevoegd persoon aan
 • Verplichte opleiding voor:
  • Werknemers die op een steiger werken
  • Werknemers die meewerken aan de montage, demontage of ombouw
  • Bevoegde personen
 • Werknemers die touwen gebruiken om op hoogte te werken moeten specifieke opleiding over de procedures voor reddingsoperaties krijgen
 • Voor het bedienen van hoogwerkers, beweegbare hangstellingen of werkbakken die aan kranen hangen gelden de regels voor het gebruik van mobiele arbeidsmiddelen

HET GEBRUIK VAN ARBEIDSMIDDELEN VOOR TIJDELIJKE WERKZAAMHEDEN OP HOOGTE (codex boek IV, titel 5)

LADDERS

“De werkgever beperkt het gebruik van ladders, trapladders en platformladders als werkpost op hoogte tot omstandigheden waarin, gelet op de bepalingen van artikel 5, het gebruik van andere, veiligere arbeidsmiddelen niet verantwoord is, gelet op het geringe risico en gelet op, hetzij de korte gebruiksduur, hetzij de bestaande kenmerken van de arbeidsplaats en werkposten die de werkgever niet kan veranderen.”

Ladders kunnen enkel als werkpost ingezet worden onder bepaalde voorwaarden:

 • Na risicoanalyse
 • Geen veiliger arbeidsmiddel mogelijk
 • Gering risico
 • Enkel voor korte gebruiksduur

GEBRUIKER

“De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen werken op een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

 • de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen
 • de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger
 • de voorwaarden inzake toelaatbare belasting
Werknemers die op een steiger werken ontvangen een opleiding ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen, veranderende weersomstandigheden en toelaatbare belasting

MONTEUR

“De werkgever die werknemers tewerkstelt die zullen meewerken aan de montage, demontage of de ombouw van een steiger zorgt er voor dat deze werknemers een opleiding ontvangen die hen in staat stelt de kennis en vaardigheden te verwerven die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van hun taken. Deze opleiding heeft inzonderheid betrekking op:

 • het begrijpen van het montage-, demontage- of ombouwschema van de betreffende steiger
 • het veilig monteren, demonteren of ombouwen van de betreffende steiger
 • de maatregelen bedoeld in § 1, tweede lid
 • ieder ander risico dat de montage-, demontage- of ombouwwerkzaamheden met zich kunnen brengen.”

“Alleen werknemers die de bedoelde kennis en vaardigheden hebben verworven mogen op een steiger werken of meewerken aan de montage, de demontage of de ombouw ervan.”

Werknemers die een steiger monteren ontvangen een opleiding zodat ze het montageschema van de steiger begrijpen; veilig monteren, demonteren en ombouwen, alle taken van de gebruiker ook kunnen en ieder ander risico.

BEVOEGD PERSOON

“De werkgever die de steiger gebruikt wijst een persoon aan, hierna de bevoegde persoon genoemd, die door middel van een opleiding de vereiste kennis heeft verworven voor het uitvoeren van de volgende taken:

 • waken over de toepassing van de maatregelen ter preventie van de risico’s dat personen of voorwerpen vallen;
 • waken over de toepassing van de veiligheidsmaatregelen bij veranderende weersomstandigheden die afbreuk zouden kunnen doen aan de veiligheid van de betrokken steiger;
 • waken over de naleving van de voorwaarden inzake toelaatbare belasting;
 • uitvoeren van controles vereist om de bepalingen van artikel 17 na te leven”.
Bevoegde personen ontvangen een opleiding zodat zij kunnen waken over de preventie- en veiligheidsmaatregelen, naleving van de toelaatbare belasting en uitvoeren van controles

TOUWEN

Werknemers die touwen gebruiken om op hoogte te werken ontvangen een adequate en specifieke opleiding voor de beoogde werkzaamheden, inzonderheid op het vlak van de procedures voor reddingsoperaties.

“De opbouw van het systeem om werken uit te voeren met toegangs- en positionerings-technieken met touwen en de uitvoering van deze werken gebeurt onder het toezicht van een bevoegd persoon die door de werkgever werd aangewezen en waarvan de ervaring en de technische kennis hem moeten toelaten het werk op de juiste wijze te programmeren en te waken over de naleving van de voorwaarden bedoeld in dit artikel.”

Touwen kunnen enkel als werkpost ingezet worden onder bepaalde voorwaarden:

 • Geen veiliger arbeidsmiddel mogelijk
 • Niet systematisch
 • Gering risico
 • Onder toezicht van bevoegd persoon

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.