Wetgeving elektrische veiligheid BA4 - BA5 (Codex boek III, titel 2)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet


DEFINITIES

 • AREI: staat voor Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties. Het beschrijft de wettelijke voorschriften waaraan elektrische installaties moeten voldoen en geldt voor alle elektrische installaties die in werking zijn sinds 1 oktober 1981, zowel voor thuis als op de werkplek
 • Code BA4 - gewaarschuwden:
  • personen die voldoende onderricht werden aangaande de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden, ofwel...
  • permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden
 • Code BA5 - vakbekwamen:
  • personen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om specifieke risico’s te elimineren.

SAMENGEVAT

 • De codificatietabel definieert het onderscheid tussen de bevoegdheidsniveaus
 • Van elke elektrische installatie laat de werkgever een traceerbare risicoanalyse uitvoeren
 • Iedere betrokken persoon geniet een aangepaste opleiding
 • Werkgever legt de bekwaamheid van werknemer vast in een bevoegdheidsverklaring

ALGEMEEN REGLEMENT OP DE ELEKTRISCHE INSTALLATIES (KB 10-03-1981, ART 47) + UPDATE (KB 25-04-2004, ART 3.2)

“De bekwaamheid van personen die gekenmerkt wordt door de code BA4 of BA5 wordt aan de werknemers toegekend door de werkgever en vastgelegd in een document dat duidelijk bepaalt voor welke werkzaamheden en voor welke elektrische installaties de bekwaamheid geldt.”

“Onverminderd het codificeren van de bekwaamheid BA4/BA5 blijven de werkgevers, elk binnen hun bevoegdheid en op hun niveau, ertoe gehouden ervoor te zorgen dat iedere betrokken persoon een voldoende en aangepaste opleiding en vorming ontvangt die speciaal gericht is op zijn werkpost of functie.”

 • Het AREI stelt dat een bedrijf verantwoordelijk is om alle personeel dat in aanraking kan komen met elektrische installaties de nodige vorming te geven die op zijn functie of werkpost is afgestemd
 • De werkgever houdt een inventaris bij van de bekwaamheden van de werknemers, van de installaties en de werkzaamheden die ze aankunnen, en werkt werkprocedures en veiligheidsprocedures uit

MINIMALE VOORSCHRIFTEN INZAKE VEILIGHEID VAN ELEKTRISCHE INSTALLATIES OP ARBEIDSPLAATSEN (Codex boek III, titel 2)

“De werkgever voert, overeenkomstig artikel I.2-6 een risicoanalyse uit van elke elektrische installatie waarvan hij de houder is.”

“De werkgever verzekert de nodige opleiding van de werknemers en hij verstrekt de nodige instructies om de risico’s eigen aan het gebruik van, de uitbating van en de werkzaamheden aan de elektrische installatie te vermijden, rekening houdend met de opdrachten waarmee deze werknemers belast zijn.”

 • Wanneer bij werken aan installaties bepaalde risico’s niet uit te sluiten zijn, dan moeten ze voorbehouden worden aan werknemers met de bekwaamheidscode BA4 of BA5
 • Een attest BA4 of BA5 kan enkel verleend worden als de werknemer op de hoogte is van de staat van de elektrische installatie, de eventuele risico’s en de werkprocedures
 • Een algemene BA4/BA5 opleiding moet dus steeds aangevuld worden met interne situationele richtlijnen op basis van de risicoanalyse

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.