Wetgeving codex over het welzijn op het werk

De Codex over het welzijn op het werk van 28 april 2017 bevat alle uitvoeringsbesluiten van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (met uitzondering van het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen). Hij is op 12 juni 2017 in werking getreden.

De nieuwe Codex over het welzijn op het werk bestaat uit 10 boeken, verder onderverdeeld in titels, hoofdstukken en afdelingen en, waar nodig, ook onderafdelingen.

Op basis van deze structuur werd er gekozen voor een nummering van de artikelen die de logica van de opbouw van de codex volgt. Het eerste cijfer, dat een Romeins cijfer is, verwijst naar het boek waartoe het artikel behoort. Het tweede cijfer, dat een Arabisch cijfer is, verwijst naar de titel van het boek waartoe het artikel behoort. Na een horizontale streep volgt dan per titel een doorlopende nummering.

  • BOEK I: ALGEMENE BEGINSELEN
  • BOEK II: ORGANISATORISCHE STRUCTUREN EN SOCIAAL OVERLEG
  • BOEK III: ARBEIDSPLAATSEN
  • BOEK IV: ARBEIDSMIDDELEN
  • BOEK V: OMGEVINGSFACTOREN EN FYSISCHE AGENTIA
  • BOEK VI: CHEMISCHE, KANKERVERWEKKENDE, MUTAGENE EN REPROTOXISCHE AGENTIA
  • BOEK VII: BIOLOGISCHE AGENTIA
  • BOEK VIII: ERGONOMISCHE BELASTING
  • BOEK IX: COLLECTIEVE BESCHERMING EN INDIVIDUELE UITRUSTING
  • BOEK X: WERKORGANISATIE EN BIJZONDERE WERKNEMERSCATEGORIEEN

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.