Wetgeving asbest (Codex boek VI, titel 3)

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet


DEFINITIES

 • Blootstelling aan asbest: blootstelling aan vezels afkomstig van asbest of van asbesthoudende materialen
 • Hechtgebonden asbest is goed gebonden aan andere stoffen. Daar zijn de asbestvezels stevig verankerd in het dragermateriaal. Zolang dat in goede staat is en niet wordt bewerkt of gesloopt, komen er nauwelijks vezels vrij. De verankering van de vezels neemt echter af naarmate het materiaal veroudert.
  • Voorbeelden: asbestcement producten zoals golfplaten, onderdakplaten, buizen, deur- en raampanel alsook asbesthoudende vloerbekleding zoals vinyl, bitumen, roofingproducten en dichtingen op basis van cement, kunststof of lijm
 • Losgebonden asbest: de asbestvezels zijn niet goed verankerd in het dragermateriaal, zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als het materiaal verweert of bewerkt wordt
  • Voorbeelden: asbesthoudende plafondplaten, gipsplaten, gipsisolatie rond leidingen van de centrale verwarming; spuitasbest of asbesthoudende weefsels en touwen.
 • Eenvoudige handelingen: methodes van verwijdering van asbest of asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezels per cm3 niet wordt overschreden

SAMENGEVAT

 • Verplichte jaarlijkse training voor alle werknemers die aan asbest worden blootgesteld en die eenvoudige handelingen uitvoeren
 • Ondernemingen die asbest willen slopen en verwijderen moeten erkend zijn
 • Werknemers die asbest (of asbesthoudende materialen) slopen en verwijderen en werfleiders volgen een basisopleiding met jaarlijkse bijscholing
 • Duurtijd en inhoud in de wet vastgelegd
 • De werkgever doet hiervoor beroep op een externe instelling

BESCHERMING VAN DE WERKNEMERS TEGEN DE RISICO’S VAN BLOOTSTELLING AAN ASBEST (Codex boek VI, titel 3)

“De werkgever verschaft een passende opleiding aan alle werknemers die aan asbest worden blootgesteld. Deze opleiding wordt jaarlijks verstrekt.”

“Enkel de werknemers die de basisopleiding met jaarlijkse bijscholing hebben gevolgd mogen de sloop- en verwijderingswerkzaamheden van asbest of asbesthoudende materialen uitvoeren. De basisopleiding duurt ten minste 32 uur en de jaarlijkse bijscholing 8 uur. De werkgever doet voor het verstrekken van deze opleiding en deze bijscholing een beroep op een instelling extern aan de onderneming.”

ERKENNING VAN ONDERNEMINGEN EN WERKGEVERS DIE SLOOP- OF VERWIJDERINGSWERKZAAMHEDEN UITVOEREN WAARBIJ BELANGRIJKE HOEVEELHEDEN ASBEST KUNNEN VRIJKOMEN (Codex boek VI, titel 4)

“Enkel de ondernemingen erkend volgens de bepalingen van dit besluit mogen de benaming “Onderneming voor asbestverwijdering erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg” dragen en sloop- of verwijderingswerkzaamheden waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen, verrichten.”

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.