Besacc-VCA

WAT ZEGT DE WET?Wat zegt de wet


DEFINITIES

 • VCA: staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers
 • Aannemer: een werkgever of zelfstandige van buitenaf die in de inrichting van een werkgever, voor diens rekening of met diens toestemming, werkzaamheden verricht conform een met deze laatste werkgever gesloten overeenkomst
 • Besacc: Belgian Safety Criteria for Contractors

SAMENGEVAT

 • VCA is geen concrete wetgeving of norm
 • Maar een checklist/beheerssysteem: uniforme en makkelijke wijze van controle
 • Gebaseerd op de Welzijnswet en codex
 • Werkgever/opdrachtgever staat garant voor zijn (onder)aannemers
 • Medewerkers van (onder)aannemers moeten opgeleid zijn
 • Gericht op aannemers die risicovolle activiteiten uitvoeren of actief zijn in risicovolle omgevingen
 • Vooral gebruikt in de petrochemie
 • Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie
  • Operationele medewerkers: VCA diploma 'Basisveiligheid'
  • Leidinggevenden: VCA diploma 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden'
  • Werknemers die risicovolle taken (RTT) uitvoeren: Besacc-VCA risicovolle taken

WELZIJNSWET EN CODEX (04/08/1996, ART 9)

"De werkgever in wiens inrichting werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers en, in voorkomend geval, door onderaannemers, is ertoe gehouden:

 • de aannemers de nodige informatie te verstrekken ten behoeve van de werknemers van de aannemers en onderaannemers en ten behoeve van het overleg met betrekking tot de maatregelen bedoeld in 4°
 • zich ervan vergewissen dat de bedoelde werknemers de passende opleiding en instructies inherent aan zijn bedrijfsactiviteit hebben ontvangen
 • er zorg voor te dragen dat de aannemers hun verplichtingen inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk die eigen zijn aan zijn inrichting, naleven.
 • elke aannemer te weren waarvan hij kan weten of vaststelt dat deze de verplichtingen opgelegd door deze wet en haar uitvoeringsbesluiten met het oog op de bescherming van de werknemers niet naleeft

De Welzijnswet trekt de verantwoordelijkheid van opdrachtgevers open naar aannemers, onderaannemers en hun werknemers. De opdrachtgever moet erop toezien dat ook de werknemers van de aannemer een passende opleiding en instructies voor de activiteiten hebben ontvangen. Elke opdrachtgever heeft bovendien de plicht onveilige aannemers te weren. Hoe dat precies moet gebeuren, staat niet expliciet in de wet vermeld.

Een veelgebruikt systeem hiervoor is VCA, een stappenplan ontwikkeld in Nederland onder impuls van de petrochemische nijverheid. Het is in eerste instantie gericht op aannemers die meer risicovolle activiteiten uitvoeren of actief zijn in risicovolle omgevingen.

 • VCA is geen norm, maar een checklist/beheerssysteem om een veilige en gezonde werkomgeving te bevorderen
 • De eisen zijn afkomstig van Europese richtlijnen en dus niet specifiek land gebonden
 • Een VCA-certificering is mogelijk op het niveau van bedrijf, alsook voor de individuele medewerker
 • Variaties zijn VCO voor opdrachtgevers, VCU voor uitzendorganisaties en VCA Petrochemie

Opleiding is een belangrijk criterium voor VCA-certificatie

 • Operationele medewerkers moeten in het bezit zijn van een VCA diploma 'Basisveiligheid'
 • Alle personen die leiding geven aan operationele medewerkers moeten in het bezit zijn van een VCA diploma 'Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden'
 • Werknemers die risicovolle taken (RTT) uitvoeren, dienen daarnaast hiervoor ook een specifieke opleiding en training gekregen te hebben.

BELEID INZAKE WELZIJN VAN DE WERKNEMERS BIJ DE UITVOERING VAN HUN WERK (KB 27/03/1998, ART 21)
"De werkgever zorgt ervoor dat iedere werknemer een voldoende en aangepaste vorming in verband met het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk ontvangt die speciaal gericht is op zijn werkpost of functie. Deze vorming wordt inzonderheid gegeven:

 • bij indienstneming
 • bij een overplaatsing of verandering van functie
 • bij de invoering van een nieuw arbeidsmiddel of verandering van een arbeidsmiddel
 • bij de invoering van een nieuw technologie

Deze vorming wordt aangepast aan de ontwikkeling van de risico’s en aan het ontstaan van nieuwe risico’s en wordt indien nodig, op gezette tijden herhaald.”

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.