Wat is een asbestkeuring?

Asbestkeuring

Een asbestkeuring is een attest met alle aanwezige asbesthoudende materialen in een woning of constructie beschreven en opgemaakt in de asbestinventaris. De asbestkeuring wordt afgeleverd of kan digitaal geraadpleegd worden na een plaats bezoek door een erkende asbestdeskundige volgens het inspectieprotocol van OVAM.

Asbestkeuring verplicht

Het is in de loop van 2022 verplicht bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 om een asbestkeuring of asbestattest af te leveren aan de eigenaar. Gebouwen die volledig gebouwd zijn na 2001, kan de asbestdeskundige uitsluiten van verdere inspectie.

Voor een gerenoveerde woning moet de asbestdeskundige op basis van de vaststellingen ter plaatse en de beschikbare bewijsdocumenten oordelen of bepaalde constructiedelen of -elementen van vóór 2001 nog behouden werden. Die delen en elementen vallen dan wel binnen de te inspecteren materialen. De asbestkeuring die door de asbestdeskundige wordt opgemaakt beschrijft het asbesthoudend materiaal in alle delen van de woning ongeacht het gebruik in een asbest certificaat.

Doel van asbestkeuring

De koper weet waar in het gebouw asbest aanwezig is en hoe hiermee correct om te gaan.

Wanneer asbestkeuring nodig:

Vanaf 2022 is bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 een asbestkeuring vereist.

 • Verplichting ligt bij eigenaar
 • Bij verhuur bezorgt eigenaar huurders een kopie van het asbestattest of de asbestkeuring
 • Invoeren sectoraal kwaliteitsborgingssysteem van gecertificeerde asbestdeskundigen
  De opmaak bij overdracht vergt een niet-destructieve gebouwinspectie
 • Voor de gemeenschappelijke delen binnen de mede-eigendom is een apart asbestkeuring voorzien
 • Vanaf 2032 verplicht voor elke gebouweigenaar

Wie maakt de asbestkeuring op?

Enkel een erkend asbestdeskundige kan de asbestkeuring opmaken door een niet-destructieve inspectie te doen van alle asbesthoudende materialen in een woning. U kan de opleiding asbestdeskundige volgen bij Praxis, iedere cursist die gecertificeerd asbestdeskundige wilt worden door OVAM en een asbestattest wilt opmaken, alsook alle personen die zich verder willen verdiepen in asbestinventarisatie kunnnen de cursus asbestinventarisatie volgen.

Inhoud asbestkeuring

De inhoud van een asbestkeuring bevat een beschrijving van alle asbesthoudende materialen in een gebouw, deel van een gebouw of meerdere gebouwen en bijhorende constructies. Er kan maar één inspectielocatie worden gekozen in de databank voor de opmaak van het asbestattest. Een inspectielocatie kan bestaan uit één van volgende mogelijkheden:

 • adres (gemeente, straat, huisnummer);
 • adres + busnummer;
 • adres + meerdere busnummers;
 • een perceelsnummer (+ liggingsadres).

Een wooneenheid voor de opmaak van asbestkeuring beschikt over de nodige woonvoorzieningen om autonoom te functioneren en heeft een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde circulatieruimte. De minimale nodige woonvoorzieningen zijn:

 • woonruimte (met slaapruimte);
 • een eigen toilet;
 • een eigen bad of douche;
 • een eigen keuken of kitchenette.

Geldigheidsduur van een asbestkeuring

De standaard geldigheidsduur van een asbestkeuring is 10 jaar. De asbestkeuring kan door een gecertificeerd asbestdeskundige asbestinventarisatie verminderd worden op basis van de richtlijnen beschreven in het inspectieprotocol.

De geldigheidstermijn van 10 jaar voor de asbestkeuring geldt alleen bij een ongewijzigde toestand van de woning of constructie. Bij gewijzigde toestand vraagt de eigenaar een nieuw asbestkeuring aan binnen één jaar na vaststelling van de wijziging. Het asbestinventarisatierapport is 10 jaar geldig.

Verminderde geldigheidsduur asbestkeuring:

De geldigheidsduur van de asbestkeuring kan verminderd worden bij één of meerdere van onderstaande gevallen:

 1. Nieuwe asbesthoudende materialen zijn aangetroffen
 2. Werken uitgevoerd die invloed hebben op bevindingen van bestaande asbestkeuring
 3. Toestand van asbesthoudende materialen is zichtbaar gewijzigd door een calamiteit of incident

Voordelen asbestkeuring

 • Gebouweigenaars en huurders informeren en beschermen
 • Identificatie van de asbest risicosituaties
 • Het mogelijk maken van verwijdering van asbesthoudend materiaal
 • Overzicht op het aanwezige asbest in het gebouw
 • Nuttige informatie voor brandweer en dienstverleners
 • Het vermijden van verborgen gebreken bij overdracht (verkoop, vruchtgebruik, …)

Asbestkeuring opvragen of raadplegen

Het centraal beheer van de asbestkeuring gebeurt door OVAM. Na correcte input van de asbestinventaris door de asbest inspecteur levert OVAM het asbestattest of asbestkeuring af aan de asbestdeskundige. De asbestkeuring en informatie komt ook in de woningpas, in het digitaal paspoort van de woning.

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.