Wanneer asbestattest laten opmaken?

Asbestattest

Vanaf 2022 dient bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001 een geldig asbestattest opgemaakt te worden door een asbestdeskundige. Het asbestattest bevat een inventaris van de aanwezige asbesthoudende materialen in een gebouw of woning.

De asbestkeuring wordt opgemaakt na een inspectie van alle materialen en gebouwonderdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of gebouwonderdeel waar asbest in zit, geeft de inventaris advies om het asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Het asbestattest kan enkel door een gecertificeerd asbestdeskundige opgemaakt worden. De aspect inspecteur zal na de inspectie ter plaatse een rapport opmaken van de aanwezige asbesthoudende materialen in de woning of gebouw en deze indienen bij OVAM om een geldig asbestattest te bekomen.

Asbestinventaris verplicht

Het opmaken van een asbestinventaris is vanaf 2022 verplicht bij de verkoop van een woning gebouwd voor 2001. Een gecertificeerd asbestdeskundige zal bij het plaats bezoek een asbestinventaris opmaken van de aanwezige asbesthoudende materialen in het gebouw en zal dan een asbestattest opmaken.

Om een asbestinventarisattest te bekomen voor de verkoop van een woning volstaat een niet-destructief onderzoek met het oog op een normaal gebruik van het gebouw. Grootschalige herstellings-, renovatie- of afbraakwerken, waarbij mogelijk ingesloten materialen beschadigd of blootgelegd worden, vallen niet onder een normaal gebruik en vragen een destructieve asbestinventaris meestal is dit bij grote verbouwingen.

Asbestattest opmaken bij verkoop woning

Het opmaken van asbestattest is in loop van 2022 verplicht bij de verkoop van een woning ouder dan 2001. De verkoper laat de inspectie uitvoeren en bezorgt de eigenaar een kopie van het asbestattest.

De asbestdeskundige voert standaard een niet-destructief onderzoek uit conform de inspanningsverplichtingen beschreven in het inspectieprotocol. De eigenaar kan de asbestdeskundige verzoeken ook destructief tewerk te gaan voor het geheel of delen van een eigendom, bijvoorbeeld met het oog op toekomstige werken.

 • Inventarisplicht woning bij verkoop in 2022
 • Inventarisplicht voor elke gebouweigenaar tegen uiterlijk 2032
 • Bij verhuur bezorgt eigenaar huurders een kopie van het asbestinventarisattest
 • Invoeren sectoraal kwaliteitsborgingssysteem van gecertificeerde asbestdeskundigen
 • De opmaak bij overdracht vergt een niet-destructieve gebouwinspectie
 • Voor de gemeenschappelijke delen binnen de mede-eigendom is een apart asbestinventarisattest voorzien

Asbestattest opmaken bij sloop woning

Bij het slopen van een woning of gebouw dient een destructieve asbestinventaris opgemaakt te worden door een asbestdeskundige. Tracimat ziet als slooporganisme toe op de herkomst en gescheiden materiaal en correcte afvoer van afvalstoffen bij de sloop van gebouwen.

 • Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken bij gebouwen waarvoor omgevingsvergunning vereist is
 • Voor alle niet-residentiële gebouwen waarvan het totale bouwvolume groter is dan 1000 m³
 • Voor alle in hoofdzaak residentiële gebouwen (uitgezonderd eengezinswoningen) waarvan het totale bouwvolume groter is dan 5000 m³
 • Sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken in het kader van infrastructuurwerken met omgevingsvergunning waarvan het volume groter is dan 250 m³
 • Onderhoudswerken aan infrastructuur met omgevingsvergunning waarvan het volume groter is dan 250 m³

Kostprijs asbestattest

De kostprijs voor een asbestattest is nog niet gekend. 

Wie maakt de asbestinventaris op?

 • Enkel erkend asbestdeskundige asbestinventarisatie
 • Inspanningsverplichting op basis van standaard inspectieprotocol
 • Niet-destructief: visueel, met staalname

Waarom een asbestinventaris opmaken:

 • Gebouweigenaars en gebruikers (huurders) informeren en beschermen
 • Identificatie van risicosituaties
 • Selectieve verwijdering van asbesthoudend materiaal mogelijk maken
 • Meer zicht op het aanwezige asbestpassief
 • Nuttige info voor brandweer en omgevingsdiensten
 • Vermijden van verborgen gebreken bij overdracht (verkoop, vruchtgebruik, …)

Asbestkeuring datacentrale

Om de verplichte asbestkeuring bij de verkoop van een woning te registreren voorziet OVAM in de ontwikkeling van een centrale, digitale databank voor de registratie en aflevering van asbestinventarissen en opvolging van het asbestpassief.

De auditsector zal de opmaak van een asbestinventaris bij overdracht maximaal combineren met bestaande transactie gebonden inspecties van het EPC en elektrische keuring om de gegevens van de Woningpas te vervolledigen.

Asbestattest aanvragen

 

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.