Nieuw AREI gepubliceerd!

Op 1 juni 2020 moeten alle elektrische installaties voldoen aan het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI

Welke wijzigingen zijn voor u belangrijk in het nieuwe AREI?

Op 28 oktober 2019 verscheen het Koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. 
Het eigenlijke KB wordt voorafgegaan door 9 pagina's Verslag aan de Koning en door het Advies 65.788/3 van de Raad van State over het ontwerp van het KB. Het KB treedt in werking op 1 juni 2020.

De link naar het volledige KB vindt u hier.

Resultaat: 3 boeken

Het KB zelf bestaat uit 20 artikelen en 4 bijlages. Het nieuw Reglement zal uit drie boeken bestaan:

 • Bijlage 1: Boek 1 - Elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning (wisselspanning ≤ 1 000 V en gelijkspanning ≤ 1 500 V): huishoudelijke en niet-huishoudelijke installaties installaties
 • Bijlage 2: Boek 2 - Elektrische installaties op hoogspanning (wisselspanning > 1 000 V en gelijkspanning > 1 500 V): niet-huishoudelijke installaties
 • Bijlage 3: Boek 3 - Installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie (netbeheerder)

Resultaat: 9 delen per boek

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties 
 2. Begrippen en definities 
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van elektrische installaties 
 4. Beschermingsmaatregelen 
 5. Keuze en gebruik van materieel 
 6. Controle van installaties 
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten 
 8. Bijzondere voorschriften met betrekking tot bestaande elektrische installaties 
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven 

Resultaat: 4 concordantie tabellen

 • Bijlage 4: Concordantie tabellen - 3 voor de concordantie van de nieuwe boeken naar het oude AREI, 1 voor de concordantie van het oude AREI naar de nieuwe boeken.

Inhoudelijke wijzigingen

 • Herziening van de voorzorgsmaatregelen tegen brand (huidig art. 104), als antwoord op problemen die zich in de praktijk voordoen;
 • Wijziging van de voorschriften betreffende de inhoud van de schema’s en plannen, de uitwendige invloeden, de luchtlijnen, de controle van de elektrische installaties, …
 • Integratie van de bestaande ministeriële uitvoeringsbesluiten van het huidige AREI

Doelstellingen

De beoogde doelstellingen van het ontwerp van een nieuw AREI zijn:

 • Leesbaarheid van het reglement verbeteren en vergroten;
 • Reglement meer evolutief maken;
 • Thematisch reglement richten naar zijn doelpubliek;
 • Structuur van het reglement gelijklopend maken met de desbetreffende internationale en Europese normen.

28/10/2019

Bron: Wolters Kluwer, Vincotte

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.