Referentie door Peter Poelman

TRAINING: WERKEN OP HOOGTE (17/01/'17)

Score: 8/10

"De aangeboden opleiding diende bij ons dringend plaats te vinden en hierop heeft Praxis goed kunnen inspelen om ons te helpen.
De contacten verliepen ook snel en volledig. Net zoals de service achteraf!", Peter Poelman, Meetjesland