Wat is het verschil tussen BA4 en BA5 attest?

In wetgeving en preventie goochelen ze graag met afkortingen.

Waarvoor staan de codes BA4 en BA5 ?

electricityHet BA4 of BA5 attest duidt het bevoegdheidsniveau van werken in en rond elektrische installaties aan.

Volgens het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) is de toegang tot elektrische installaties exclusief voorbehouden worden aan werknemers die beschikken over de nodige bekwaamheid.

Een KB van 24 april 2004 omschrijft de bekwaamheid van personen:

Code BA4 - gewaarschuwden 

  • Personen die voldoende onderricht werden over de elektrische risico’s verbonden aan de hen toevertrouwde werkzaamheden, ofwel...
  • Permanent worden bewaakt door een vakbekwaam persoon tijdens de hen toevertrouwde werkzaamheden
  • vb. onderhoudspersoneel van elektrische installaties

Code BA5 - vakbekwamen

  • Personen die via kennis, verkregen door opleiding of ervaring, de gevaren verbonden aan de uit te voeren werkzaamheden zelf kunnen inschatten en de maatregelen kunnen bepalen om specifieke risico’s te elimineren.
  • vb. technici belast met de uitbating van elektrische installaties

Opleiding verplicht!

opleidingOp basis van de resultaten van de risicoanalyse elektriciteit in het bedrijf krijgen de werknemers een aangepaste opleiding.

Zo hebben de werknemers de vereiste competenties om te werken aan de specifieke elektrische installatie in het bedrijf. 

Na het volgen van een opleiding dient de werkgever zijn werknemers bevoegd te verklaren.

Er is dus een verschil tussen "een opleiding volgen" en "een werknemer bevoegd verklaren".

Bevoegd verklaren

Voor het bevoegd verklaren moet de werkgever rekening houden met 3 punten:

  1. Kennis van de medewerker over de risico’s van de elektrische installaties = opleiding
  2. Aard en verscheidenheid van de elektrische installaties waarvoor deze kennis geldt
  3. Aard en verscheidenheid van de werkzaamheden die door de betrokkene moeten worden uitgevoerd.

Het BA4 of BA5 attest is dus:

documentEen schriftelijk document door de werkgever opgesteld waardoor de werknemers weten voor welke delen van de installatie en voor welke werkzaamheden aan deze delen zij bevoegd (gewaarschuwd of vakbekwaam) verklaard zijn.

Opgelet! Geen risicoanalyse van de elektrische installatie in het bedrijf?
Onmogelijk een attest BA4 of BA5 op te maken.

Meer info: check hier onze afdeling wetgeving.

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 8.8 uit 10 op basis van 14086 beoordelingen.