5 dagen opleiding per jaar?

Judges Gavel

Sinds 1 februari 2017 is de wet over werkbaar en wendbaar werk hervormd.

Doel: 5 dagen opleiding per jaar voor elke werknemer!

Doel: 5 dagen opleiding per jaar

De nieuwe wet bepaalt dat de doelstelling om gemiddeld 5 dagen opleiding per jaar te bereiken, op twee manieren kan concreet gemaakt worden.

  1. Via een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (CAO)
  2. Via een verlenging van een collectieve arbeidsovereenkomst gesloten voor 2013 tot 2016

Realiteit: minimum 2 dagen

Met een individuele opleidingsrekening kan de opleidingsplanning geconcretiseerd worden.

Het aantal dagen dat is toegekend door een individuele opleidingsrekening, kan in elk geval:

niet lager zijn dan 2 dagen per voltijdse werknemer.  

De individuele opleidingsrekening moet ook in een groeipad voorzien om de doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar, per voltijds equivalent te bereiken.

De opleidingen kunnen door de werknemer gevolgd worden, zowel binnen zijn gewone werktijden, als buiten de werktijden.

Niet-opgebruikte opleidingsdagen zullen overgedragen worden naar het volgende jaar, zonder opleidingskrediet van het volgende jaar te verminderen.

Afwijkingen

De KMO’s of de werkgevers die minder dan tien werknemers tewerkstellen, worden formeel uit het toepassingsgebied gesloten door de wet.

De wet voorziet ook in een afwijking voor de werkgevers die minimum tien, maar minder dan twintig werknemers tewerkstellen.

Geen sancties?

De nieuwe wet betreffende werkbaar en wendbaar werk heft de huidige regeling inzake vorming op. 

En schaft dus eveneens de sancties af verbonden aan artikel 30 van de voormelde wet van 23 december 2005.

Inwerkingtreding : 1 februari 2017

20/04/2017
Bron: Werk België

Snelle links

★★★★★

Praxis Training krijgt een 9.1 uit 10 op basis van 6482 beoordelingen.